Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 17, 10. julija 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 17
10. julija 2017

Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 60 do 70 % končne velikosti (BBCH 76 -77).

Jablanov škrlup

Trenutne vremenske razmere ne ustvarjajo pogojev za sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom. Ob nestanovitnem vremenu bodite pozorni na vremensko napoved in količino padavin. Razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.

Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek Thiram 80 WG (3kg/ha).

Pri uporabi pripravkov pazite na število dovoljenih škropljenj na isti površini v eni rastni dobi, ki so navedena v navodilih za uporabo.

Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

Jabolčni zavijač

Število ulovov metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah se je na večina opazovanih lokacijah spet začelo povečevati in presega prag gospodarske škode za drugi rod (5 do 7 metuljčkov/vabo/teden). Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije je vsota efektivnih (pri pragu 10 °C) na posameznih lokacijah že presega vrednosti 650 °C ali se ji približuje. To je čas, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije.

Iz navedenega lahko predvidevamo, da se začenja intenziven let druge generacije jabolčnega zavijača.

Za lažjo odločitev glede nadaljevanja strategije zatiranja jabolčnega zavijača in preverjana učinkovitosti zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača preglejte nasade jablan. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte (prag škodljivosti za prvi rod je 2 %, za drugi rod pa 1% črvivih plodov).

Glede na navedena dejstva svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v zaključek razvoja prve generacije ter začetek razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite med 12. in 20. julijem. Uporabite enega od naslednjih insekticidov: Coragen v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL pripravka/ha, Affirm (4 kg/ha), Runner 240 SC (0,45 l/ha) ali Mimic (1 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravke kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne še uši, dajte prednost slednjim štirim pripravkom.

V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni potrebno.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG,  Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

 Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).

 

Pri zgodnjih sortah jabolk pazite na karenco! Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja! Glej preglednico!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo KARENCA (št. dni)
FUNGICIDI
Scab 80 WG, Scab 480 SC 21
Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG 28
Thiram 80 WG 35
INSEKTICIDI  
Affirm 7
Coragen, Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG 14

 

Spremljanje pojava orehove muhe

Zdaj je optimalen čas, da postavite rumene plošče za spremljanje naleta orehove muhe. Namen izobešanja plošč je ugotavljanje prisotnosti in velikosti populacije orehove muhe.

Za učinkovit pristop k obvladovanju orehove muhe so sodelavci za vrastvo rastlin KGZ Maribor in BF Ljubljana izpopolnili metodo spremljanja orehove muhe v nasadih orehov. Priporočajo izobešenje plošč Rebell amarillo skupaj z atraktantom. V posameznem nasadu orehov se izobesita po dve plošči, in sicer prva na višino 2 m, druga na višino 5 do 6 m. Obe vabi naj bosta obešeni na senčno stran krošnje, po možnosti v bližino plodov. Vabi naj ne bosta obešeni na istem drevesu, ampak naj bo oddaljenost med njima vsaj 30 m. Do prvega ulova orehove muhe se kontrola plošč vrši dvakrat tedensko, nato enkrat tedensko. Lepljive plošče menjavamo oz. čistimo po potrebi oz. na tri tedne.

Komplete plošč in atraktantov lahko naročite na e – naslovu: komerciala@metrob.si ali po telefonu: (03) 780 63 30.

Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

Na območju Celjske in Koroške regije prvih ulovov orehove muhe še nismo zabeležili. O spremljanju pojava in optimalnih rokih zatiranja ter uporabi posameznih dovoljenih insekticidov vas bomo sproti obveščali.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki