Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 18, 13. julija 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 18
13. julija 2017

Spremljanje pojava orehove muhe

Na območju Celjske in Koroške regije se začenja let orehove muhe. 11. julija smo na opazovani lokaciji na območju Kozjega zabeležili prvi ulov, 13. julija pa smo na tej lokaciji (na vabi, ki je postavljena na 6 m visoko) zabeležili že 17 osebkov orehove muhe/vabo. Prav tako smo 13. julija prvi ulov (1 muha/vabo) zabeležili na območju občine Šentjur (Dramlje). Na opazovanih lokacijah Spodnje Savinjske doline in Koroške pa ulovov orehove muhe na vabah še nismo zabeležili.

Zato pridelovalcem orehov na območju Celjske in Koroške regije svetujemo, da v tem času dosledno (2 krat na teden) spremljajo pojav orehove muhe na vabah in ob prvih ulovih oziroma do 5 dni po prvem ulovu opravijo prvo škropljenje.

Prvo škropljenje opravite z insekticidom Laser 240 SC v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel, ki privablja odrasle orehove muhe, te se z njim hranijo in s tem zaužijejo tudi insekticid.

Pri obvladovanju orehove muhe sledite priporočilom, ki so jih pripravili sodelavci KGZ Maribor in BF Ljubljana in jih posredujemo.

Za škropljenje se pripravi 0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 38 mL/100 L vode + Nutrel – 1 L/100 L vode). S to mešanico se poškropi približno spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (približno 400 L/ha).

V primeru, da po škropljenju še beležite ulove orehove muhe, škropljenje z mešanico Laser 240 SC in Nutrel, enkrat ali dvakrat ponovite v presledku enega do dveh tednov. Tudi v primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Mešanica se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenega pripravka se lahko uporabi kombinacija pripravkov:

Calypso 480 SC v odmerku 0.25 L/ha + Nutrel (Calypso 480 SC 25 mL/100L vode + Nutrel – 1 L/100 L vode) ali

Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha +  Nutrel (Imidan 50 WG 125 g/100L vode + Nutrel – 1 L/100 L vode), pri čemer se ravno tako poškropi samo tretjina drevesa na S ali V strani.

Omenjena pripravka uporabite le v primeru, da se bo let orehove muhe nadaljeval še v drugi polovici meseca avgusta, oziroma po potrebi za četrto škropljenje, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Pri delu upoštevajte karenco (čas od zadnje uporabe pripravka do spravila orehov), ki je za pripravek Laser 30 dni, za pripravek Calypso 14 dni, za Imidan 50 WG pa 7 dni.

V ekoloških nasadih je dovoljena samo kombinacija pripravka Laser + Nutrel.

 PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v kolikor še niste, pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki