Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 20, 08. avgusta 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 20
08. avgusta 2017

Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo do 90 % končne velikosti (BBCH 79).

Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni jablan in hrušk

Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte v sadovnjakih, kjer vam pozeba ni pobrala celotnega pridelka in bo ta primeren za skladiščenje prednost pripravkom, ki delujejo tudi na pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Uporabite pripravke kot so: Thiram 80 WG (3kg/ha) ), Zato 50 WG (100 – 150 g/ha), Flint (100 – 150 g/ha) Zato plus (1,9 kg/ha). Še vedno pa lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha).

Pri zaključnih škropljenjih jablan in hrušk, katerih plodovi bodo primerni za skladiščenje daljše časovno obdobje, priporočamo uporabo pripravka Bellis (0,8 kg/ha) ali Geoxe (0,15 kg/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljeni odmerek je 0,45 kg/ha), ki imata najkrajšo karenčno dobo (Bellis 7 dni, Geoxe 3 dni).

Pripravek Bellis se na jablanah in hruškah uporablja za zatiranje škrlupa, jablanove pepelovke, alternatijaske pagavosti (Alternaria spp.), rjave hruševe pegavosti (Pleospora alii) in skladiščnih bolezni kot sta grenka gniloba sadja (Gleosporium spp.) in siva plesen (Botrytis cinerea).

Prav tako pripravek Geoxe zmanjšuje okužbe povzročiteljev skladiščnih bolezni jabolk in hrušk kot so sive plesni (Botryotinia fuckeliana), zelene gnilobe sadja (Penicillium expansum) ter grenke gnilobe jabolk (Gloesporium album).

V primeru pogostih ploh in padavin v drugi polovici avgusta pri sortah, ki niso pozeble in se pozno obirajo z zaključnimi škropljenji ne hitite in jih v tem primeru opravite v septembru.

V nasadih, ki so pozebli in nimajo primernega pridelka za skladiščenje, pa v drugi polovici avgusta opravite zadnja škropljenja proti škrlupu.

Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG,  Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so na opazovanih lokacijah tako intenzivnih kot neškropljenih in ekstenzivnih nasadih pod pragom gospodarske škode.

V nasadih, kjer je kakovosten pridelek preglejte plodove. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte. V primeru, da je presežen prag škodljivosti (1% črvivih plodov) v tem času opravite še eno škropljenje proti jabolčnem zavijaču. Priporočamo uporabo pripravka Affirm (4 kg/ha), ki ima najkrajšo karenco (7 dni).

V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni potrebno.

Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja posamezne sorte jabolk!

 8.8.

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).

Spremljanje pojava orehove muhe

Na območju Celjske in Koroške regije so ulovu orehove muhe na lokacijah spremljanja kontinuirani in številčno zelo različni. Na območju Kozjega so se ulovi v tem tednu močno povečali (do 71 muh/vabo/teden). Zato nadaljujte z rednim (enkrat do dvakratnim tedenskim) spremljanjem ulovov orehove muhe z rumenimi lepljivimi ploščami.

Ob naraščanju števila ulovov opravite škropljenje s pripravkom Laser 240 SC v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel (1 L/100 L vode).

Poškropite približno spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da za vsako odraslo drevo porabite približno 3 L škropilne brozge (približno 400 L/ha). Škropljenje ponovite v 10 do 14 dnevnih presledkih. V primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Mešanica se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenega pripravka lahko uporabite kombinacijo pripravkov Calypso 480 SC v odmerku 0.25 L/ha + Nutrel ali Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha + Nutrel, pri čemer se ravno tako poškropi samo tretjina drevesa na S ali V strani. Oba pripravka se lahko uporabita dva krat v eni rastni dobi.

Pri delu upoštevajte karenco (čas od zadnje uporabe pripravka do spravila orehov), ki je za pripravek Laser 30 dni, za pripravek Calypso 14 dni, za Imidan 50 WG pa 7 dni.

V ekoloških nasadih je dovoljena samo kombinacija pripravka Laser + Nutrel.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki