Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 21, 22. avgusta 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 21
22. avgusta 2017

Spremljanje pojava orehove muhe

Na območju Celjske in Koroške regije so v tem tednu ulovi orehove muhe na lokacijah spremljanja, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot štirinajst dni in v nasadih, kjer do sedaj niso škropili, začeli naraščati. Zato nadaljujte z rednim (enkrat do dvakratnim tedenskim) spremljanjem ulovov orehove muhe z rumenimi lepljivimi ploščami.

Ob naraščanju števila ulovov opravite škropljenje s pripravkom Laser 240 SC v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel (1 L/100 L vode).

Poškropite približno spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da za vsako odraslo drevo porabite približno 3 L škropilne brozge (približno 400 L/ha). V primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Mešanica se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenega pripravka lahko uporabite kombinacijo pripravkov Calypso 480 SC v odmerku 0.25 L/ha + Nutrel ali Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha + Nutrel, pri čemer se ravno tako poškropi samo tretjina drevesa na S ali V strani. Oba pripravka se lahko uporabita dva krat v eni rastni dobi.

Pri delu upoštevajte karenco (čas od zadnje uporabe pripravka do spravila orehov), ki je za pripravek Laser 30 dni, za pripravek Calypso 14 dni, za Imidan 50 WG pa 7 dni.

V ekoloških nasadih je dovoljena samo kombinacija pripravka Laser + Nutrel.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ ZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki