Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 22, 19. oktobra 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 22
19. oktobra 2017

ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

V nasadih in posameznih sortah, kjer ste že opravili eno škropljenje z UREO je listje v večji meri obarvano in začenja intenzivneje odpadati. V ostalih nasadih in sortah, pa pričakujemo intenzivnejše odpadanje listja, ko bo nastopilo obdobje hladnega in deževnega vremena.

Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije in glive, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu.

V nasadih jablan in hrušk, kjer imate težave z obvladovanjem glivične bolezni jablanovega raka in nasadih, ki so bila okužena (oz. se nahajajo na okuženem območju) z bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga priporočamo, da v jesenskem času opravite škropljenje jablan in hrušk z bakrovimi pripravki (kot preventiven ukrep ga lahko opravite tudi v vseh ostalih nasadih ter ohišnicah jablan in hrušk).

Glede na toplo in suho prvo ter drugo dekado oktobra zadostuje, da opravite eno škropljenje, ko bo listje intenzivno odpadalo oziroma, ko bo odpadla večina listja.

Škropljenje opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Biotip bakrov fungicid plus (0,75 % konc.), Cuprablau Z 35 WP (2,5 kg/ha za zatiranje hruševega ožiga – 3 kg/ha za zatiranje jablanovega škrlupa) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha), ki pa je registriran samo za omejevanje okužb z jablanovim rakom.

Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj enake ali višje od 5 °C.

ŠKROPLJENJE KOŠČIČASTIH SADNIH VRST

Koščičaste sadne vrste so v fenološki fazi intenzivnega odpadanja listja. Rane, ki pri tem nastajajo so vdorna mesta za okužbe z boleznimi lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.

Zato svetujemo, da v času intenzivnega odpadanja listja v intenzivnih nasadih breskev, nektarin, marelic in sliv za zatiranje ožiga breskove skorje kot rakastih obolenj koščičarjev uporabite sistemični fungicid Topsin M (1,7 kg/ha), s katerim boste posredno vplivali tudi na zmanjšanje potenciala sadnih gnilob. Uporabite lahko tudi pripravek Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki poleg omenjenih bolezni zatira še listne pegavosti kot so listna luknjičavost kočičarjev , češnjeva listna pegavost in češpljeva rdeča listna pegavost. Zato lahko z njim poškropite tudi češnje in višnje.

Prav tako lahko za omejevanje naštetih bolezni uporabite enega od bakrovih pripravkov. Vloga le teh je razkuževalne narave in kažejo tudi dobro stransko delovanje na bolezni lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Škropljenje lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Biotip bakrov fungicid plus (1 % konc. – breskev), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha – breskev, nektarina), Cuprablau Z 35 WG (1,6 – 2 kg/ha – breskev, marelica, češnja, sliva), Champion 50 WG (2 – 3 kg/ha – češnja, višnja, marelica, sliva, češplja) ali Nordox 75 WG (2 kg/ha – breskev, nektarina).

Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj enake ali višje od 5 °C.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki