Obvestila sadjarjem, Letnik 26 , št. 3, 17. marca 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 26 , št. 3
17. marca 2017

Varstvo breskev in nektarin
Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nekarine v povprečju na opazovane lokacije v fenološki fazi odprtega brsta BBCH 53-54. Vremenoslovci ob koncu tedna napovedujejo nadaljevanje toplega vremena in možnost rahlih padavin. V primeru padavin bodo izpolnjeni vsi pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo.
Svetujemo, da pred padavinami preventivno poškropite breskve in nektarine, saj bo v primeru padavin nevarnost za okužbe z breskovo kodravostjo velika.
Škropljenje proti breskovi kodravosti opravite z enim od pripravkov kot sta Syllit 400 SC (1,7 – 2,25 L/ha) ali Ziram 76 WG v odmerku 3 kg/ha (samo uporaba zalog do 30.4.).
V primeru, da so jutranje temperature pod lediščem, škropljenje opravite, ko se temperature dvignejo nad 8 °C. Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.
Pred uporabo pripravkov preberite navodila za uporabo in jih dosledno upoštevajte.

Varstvo jablan in hrušk
Na območju Celjske regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi konca brstenja B (BBCH 52) in vstopajo v fazo zelenega vršička C (BBCH 53). Hruške pa so v fenološki fazi zelenega vršička – odpiranja brsta C (BBCH 53).

Sorta Razvojna faza
Fleckinger BBCH
Carjevič, Breaburn C 53
Gala B (30%) – C (70%) 52 (30%) – 53 (70%)
Zlati delišec B (80%) – C (20%) 52 (80%) – 53 (20%)
Jonagold, Fuji B 52
Elstar, Idred B 51-52

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane vstopajo ali so v fenološki fazi začetka brstenja B (BBCH 51), hruške pa so povprečno na opazovanje lokacije v fazi B (BBCH  52).

Škrlup
V laboratoriju smo zabeležili prvi izbruh askoaspor. Tudi na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske regije se temperaturna vsota pri pragu 0°C približuje ali že dosega vrednost 250 °C in napoveduje čas, ko naj bi bilo dozorelih 50% askospor. Zato lahko ob obilnejših in dolgotrajnejših padavinah pričakujemo prve izbruhe askospor v naravi.

Ob koncu tega tedna vremenska napoved na območju Celjske in Koroške regije ne napoveduje obilnih in dolgotrajnejših padavin. Verjetnost kratkotrajnih padavin je majhna. Zato ob koncu tega tedna tudi ne bo velike možnosti, da bi prišlo do izbruhov askospor v naravi. Prav tako še fenološki razvoj posameznih sort, na določenih lokacijah ne bo dosegel razvojne faze odprtega brsta. Spremljajte vremensko napoved in bodite pozorni na povečano verjetnost padavin v drugi polovici naslednjega tedna. V primeru napovedi dežja, pred tem opravite škropljenje jablan in hrušk s pripravki na osnovi bakra kot so:, Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Champion 50 WG (0,7 %)- stara etiketa, Nordox 75 WG (1,6 kg/ha), Kocide 200 (2 kg/ha) ali Biotip bakrov fungicid plus (0,75 % konc.). Koroški sadjarji s škropljenjem ne hitite in počakajte, da se brsti začnejo odpirati.

 Jablanov cvetožer
Toplo vreme ugodno vpliva na pojav in aktivnost hroščkov jablanovega cvetožerja. Pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič, Breaburn) in so dosegle fenološko fazo C ((BBCH 53) so samice že začele odlagati jajčeca. Pri pregledu vzorcev teh sort je % vbodov od 2 do 16 %, infestacija pa od 0,6 do 2,3 %. Na lokacijah, kjer je škodljivec tudi v preteklem letu povzročal škodo število vbodov že presega preg škodljivosti. Toplo vreme ugodno vpliva na hiter razvoj brstov in s tem posledično lahko pričakujemo tudi intenzivnejše odlaganje jajčec. Zato izvajajte preglede brstov. Za škropljenje se odločite na podlagi rezultata pregleda brstov. Prag škodljivosti je presežen, ko najdete v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v nasadih z močnejšim cvetnim nastavkom. Za zatiranje jablanovega cvetožerja je registriran pripravek Spada 200 EC (odmerek: 2,5 L/ha). Pripravek se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid, zato ga ob preseganju praga škodljivosti uporabite, ko temperature dosežejo od 12 do 15 °C in so hroščki aktivni.

Opozorilo: S pripravkom Spada 200 EC se lahko jablane tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni dobi. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev ne tretirati med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ter odstraniti plevel pred cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.

Dober stranski učinek na jabolčnega cvetožerja kažejo tudi pripravki Calypso SC 480, Mospilan 20 SG ali Moksycan 20 SG.

Optimalni čas za uporabo oljnih pripravkov kot je parafinsko olje Frutapon (staro ime Belo olje – Frutapon) ali olje ogrščice Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat, je v fenološki fazi C3 do D (BBCH 54 – 56). Nočne in jutranje temperature pod 0 °C trenutno še ne ustvarjajo pogojev za uporabo olj. Zato z uporabo olj počakajte na ugodne vremenske razmere kot tudi optimalno fenološko fazo.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki