Obvestilo poljedelcem, Letnik 28 , št. 9, 08. julija 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Silvo Žveplan
E-pošta urednika: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej,dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek
ISSN 2536– 4783
Letnik 28 , št. 9
08. julija 2019

OBVEZNO ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A. artemisiifolia) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia (A. trifida, A. maritima, A. coronopifolia) s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina več ne obraste. Prav tako morajo imetniki zemljišč opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi vse do konca vegetacije. Na podlagi zgoraj navedene Odredbe je potrebno ukrepati tako na kmetijskih kot nekmetijskih površinah.

Celotna obvestila si lahko preberete na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki