Obvestilo vinogradnikom, Letnik 23, št. 3, 15. maja 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan
ISSN 2536-2372 (za spletno izdajo)
Letnik 23, št. 3
15. maja 2017

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline, so pri sortah, ki so hitrejše v razvoju kot je Chardonnay, Modra frankinja, Rumeni muškat mladice v povprečju dolge okoli 25 cm (na izpostavljenih legah tudi do 30 cm) in imajo razvitih 7 listov (BBCH 17). Pri ostalih sortah je dolžina poganjkov med 15 do 20 cm.

Peronospora in oidij vinske trte

V času med 13. in 14. majem smo na vinogradniških lokacijah zabeležili posamezne plohe in nevihte, ki so se v noči na 15. razširile in okrepile na celotnem območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline. Na vseh opazovanih vinogradniških lokacijah so danes, 15. maja izpolnjeni pogoji za prvo primarno okužbo. Inkubacijska doba se bo predvidoma iztekla v osmih do devetih dneh (23.-24. maj). Zato svetujemo, da takoj po ustalitvi vremena in pred ponovno možnostjo padavin ob koncu tedna ter pred iztekom inkubacijske dobe za prvo primarno okužbo, opravite preventivno škropljenje proti peronospori z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha), Folpan 50 SC (2 L/ha), Antracol ali Antracol WG 70 v odmerku 2 kg/ha, Delan 700 WG s staro etiketo (0,5 – 0,75 kg/ha), Polyram DF (največ 2,4 kg/ha) ali pripravki na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotec, Dithane M45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha.

Za zatiranje oidija vinske trte dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo v odmerku 4 kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica  fito – tekoče žveplo v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha. Pripravki na osnovi močljivega žvepla imajo dobro učinkovitost pri temperaturi zraka nad 15 °C. Našteti pripravki stransko delujejo tudi na zmanjševanje populacije pršice trsne kodravosti in trsne pršice.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka Universalis ( 2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

Grozdni sukači

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline se je let grozdnih sukačev začel med 7. in 8. majem. O dinamiki leta in razvoju sukačev vas bomo obveščali.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki