Obvestilo vinogradnikom, Letnik 25, št. 4, 07. maja 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan
ISSN 2536 – 2372
Letnik 25, št. 4
07. maja 2019

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko je razprtih 4 do 5 listov (BBCH 14 – 15). Na izpostavljenih legah pa so sorte, ki so hitrejše v razvoju kot je Chardonnay, Rumeni muškat že dosegle fenološko fazo BBCH 16 – 17 (6 do 7 razprtih listov). V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fazi razvoja BBCH 13 (3 razprti listi).

Peronospora in oidij vinske trte

Na opazovanih vinogradniških lokacijah se vsota efektivnih temperatur pri pragu 8 °C približuje oz. presegla vrednost 170° kar pomeni, da so trosi peronospore vinske trte ob obilnejših padavinah, sposobni kaliti in povzročiti prve okužbe.

Zato svetujemo, da v vinogradih in sortah, kjer so mladice daljše od 10 cm pred padavinami, ki jih vremenoslovci napovedujejo v drugi polovici tedna, opravite škropljenje proti peronospori z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Antracol ali Antracol WG 70 v odmerku 2 kg/ha; Delan pro (3 L/ha); Polyram DF (2,4 kg/ha); ali s pripravki na osnovi aktivne snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha), Follow 80 WG (1,25 kg/ha), Folpan 50 SC (2 L/ha); ali uporabite pripravke, ki poleg folpteta vsebujejo a. s. ciazofamid kot so: Daimyo F, Vincya F, Videryo F v odmerku 2,5 L/ha; ali uporabite pripravek, na osnovi a.s. ciazofamid kot je Mildicut (2 L/ha); ali opravite škropljenje s pripravki na osnovi a. s. mankozeb kot so: Avtar 75 NT, Dithane DG Neotec, Dithane M45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravek, ki poleg mankozeba vsebuje a.s. zoksamid kot je Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha).

Za zatiranje oidija vinske trte ob dvigu temperatur (nad 15 °C) dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – granulirano žveplo, Symbiotica fito – tekoče žveplo v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka Universalis ( 2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kussabi 300 SC (0,15 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki