Obvestilo vinogradnikom, Letnik 24, št. 4, 11. maja 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan
ISSN 2536 – 2372
Letnik 24, št. 4
11. maja 2018

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije pri glavnini sort dosegla fenološko fazo BBCH 53, ko so socvetja jasno vidna in je razvitih sedem listov.

Peronospora in oidij vinske trte

V kolikor še niste je zdaj zadnji čas, da opravite prvo škropljenje proti peronospori vinske trte. Škropljenje opravite z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha), Follow 80 WG (1,25 kg/ha), Folpan 50 SC (2 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), Vincya F (2,5 L/ha), Antracol ali Antracol WG 70 v odmerku 2 kg/ha, Polyram DF (največ 2,4 kg/ha) ali pripravki na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotec, Dithane M45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha.

Za zatiranje oidija vinske trte dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo v odmerku 4 kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka Universalis ( 2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kussabi 300 SC (0,15 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki