Obvestilo vinogradnikom, Letnik 23, št. 10, 08. avgusta 2017

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan
ISSN 2536 – 2372
Letnik 23, št. 10
08. avgusta 2017

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice vinska trta v povprečju na opazovane lokacije prehaja v fenološko fazo BBCH 81 (začetek zorenja), nekatere zgodnejše sorte pa že dosegajo fenološko fazo BBCH 85 (mehčanje jagod).

Peronospora in oidij vinske trte

Za zaključna škropljenja proti peronospori vinske trte uporabite enega od bakrovih pripravkov kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), ), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Champion 50 WG (2 – 2,5 kg/ha), Champ formula 2 Flo (2 L/ha), Cuproxat (5,3 L/ha), Kocide 2000 (2 kg/ha), Nordox 75 WG (1,6 kg/ha) ali Biotip bakrov fungicid plus (0,75% konc).

Za zaključna škropljenja aromatičnih sort (Rumeni muškat, Sauvignon) namesto bakrovih pripravkov uporabite fungicide, ki imajo čim krajšo karenčno dobo kot sta: Mildicut (4 L/ha) ali Quadris (1 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravek Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha) ali kontaktne fungicide s krajšo karenčno dobo kot so: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, v odmerku 2 kg/ha. Uporaba bakrovih pripravkov lahko namreč pri aromatičnih sortah (kot navajajo nekateri članki) pri zadnjih škropljenjih vpliva na razvoj arome.

Za zatiranje oidija uporabite enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP v odmerku 4 kg/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

Siva grozdna plesen (Botritis cinerea)

Uporaba botriticidov v fenološki fazi mehčanja jagod je smiselna samo v primeru napovedi dolgotrajnih, večdnevnih padavin ali v vinogradih, ki jih je prizadela toča. V takšnih primerih opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Teldor SC 500, Teldor plus (1 – 1,5 L/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Rovral Aquaflo (1,5 L/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Cantus WG (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (2 L/ha). Slednje štiri pripravke lahko uporabite le enkrat letno. Prav tako lahko uporabite pripravek Botector (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi.

Škropljenje z botriticidi opravite samo v coni grozdja, zato temu prilagodite tudi odmerek.

V primeru toče poškropite vinograde z enim od naštetih bakrovih pripravkov.

Pri izbiri pripravkov pazite na dosledno upoštevanje karenčne dobe! Glej preglednico!

 Preglednica: Karenčna doba

8.8.

Plodova vinska mušica

V času, ko grozdje zori, v vinograde izobesite prehranske pasti za spremljanje pojava plodove vinske mušice. Navodila za izdelavo prehranskih pasti, o načinu prepoznavanja, spremljanja in obvladovanja plodove vinske mušice so vam na voljo na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/

Na prisotnost škodljivke bodite še posebej pozorni v primeru večjega gnitja in pojava kisle gnilobe.

Za strokovno pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice in ukrepih ob morebitnem večjem pojavu škodljivca v vinogradih, se lahko obrnete na službo za varstvo rastlin na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki