Obvestilo vinogradnikom, Letnik 24, št. 9, 03. julija 2018

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Alenka Ferlež Rus
E-pošta urednika: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan
ISSN 2536 – 2372
Letnik 24, št. 9
03. julija 2018

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske je fenološki razvoj vinske trte zelo izenačen, glavnina sort je v fenološki fazi BBCH 79, ko se večina jagod med seboj dotika (BBCH 79).

Grozdni sukači in drugo zatiranje ameriškega škržatka

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice se je število ulovov metuljčkov križastih grozdnih sukačev zelo povečalo medtem, ko so ulovi pasastih grozdnih sukačev manj številčni. Zato ob koncu tedna in v naslednjem tednu, med 6. in 15. julijem, opravite škropljenje proti grozdnim sukačem z enim od kontaktnih insekticidov na osnovi aktivne snovi klorpirifos-metil kot so Reldan 22 EC (1L/ha), Pyrinex M22 (1L/ha) ali Dascor 440 (0,5 L/ha).

Omenjeni kontaktni insekticidi delujejo tudi na ameriškega škržatka in v navedenih odmerkih omejujejo njegovo številčnost. S pripravki na osnovi aktivne snovi klorpirifos-metil lahko škropimo le 1 krat v rastni dobi.

Za zmanjšanje samo številčnosti populacije grozdnih sukačev lahko uporabite tudi pripravek Vertimec pro (1 L/ha – največji dovoljen odmerek).

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka trenutno najdemo predvsem ličinke L4 in L5 razvojnega stadija. Ob ustalitvi in otoplitvi vremena pričakujemo hitro izleganje odraslih osebkov. V kolikor še niste je zdaj zadnji čas, da izobesite rumene lepljive plošče za spremljanje populacije in ugotavljanje prisotnosti odraslih osebkov ameriškega škržatka.

V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s pripravkom Actara 25 WG in ne boste beležili odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah, drugo škropljenje ni obvezno. Drugo škropljenje opravite v primeru, če boste na rumene lepljive plošče ulovili 4 in več odraslih osebkov ameriškega škržatka na teden. Zato še posebej pozorno spremljaje ulove odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah in ob preseganju praga škodljivosti opravite drugo škropljenje.

V vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice (to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih), ki obsega celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice, kjer prvega škropljenja proti ameriškemu škržatku niste opravili s pripravkom Actara 25 WG, morate drugo škropljenje obvezno opraviti.

Čas drugega škropljenja proti ameriškemu škržatku sovpada z zatiranjem grozdnih sukačev, zato ga opravite med 6. in 15. julijem.

V tem času je za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka na razmejenih območjih zlate trsne rumenice najbolj smiselna uporaba enega od kontaktn insekticidov Reldan 22 EC ali Pyrinex M22, ki hkrati zatirata tudi grozdne sukače. Lahko pa uporabite tudi pripravek Actata 25 WG, ki pa deluje samo na ameriškega škržatka.

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenju s spremljanjem ulova na rumene lepljive plošče ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na lepljivo ploščo na teden, v takem primeru škropljenja ni treba ponoviti. V nasprotnem primeru uporabimo enega izmed pripravkov na osnovi piretrina kot sta: Flora verde ali Biotip floral v odmerku 1,6 L/ha. Oba pripravka sta registrirana tudi za zatiranje grozdnih sukačev.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju celotne Slovenije opraviti vsaj 2 škropljenji. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba škropljenje ponoviti. V matičnih vinogradih lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC ali Pyrinex M22. Uporabite lahko tudi že našteta pripravka na osnovi piretrina. V trsnicah pa je dovoljena uporaba pripravkov Actara 25 WG, Decis 2,5 EC ali Decis, v matičnjakih pa Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranja ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je opraviti vsaj 1 škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je priporočljivo spremljanje ulova z rumenimi lepljivimi ploščami.

Peronospora in oidij vinske trte

Nestanovitno vreme še naprej ustvarja ugodne pogoje za okužbe s peronosporo vinske trte. Pri škropljenju proti peronospori dajte prednost kombiniranim, sistemično ali polsistemično delujočim pripravkom kot so: Pergado – F (2 – 2,5 kg/ha), Pergado MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D (1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha),

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje prav tako na oidij vinske trte.

Prav tako lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (3 – 4 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Melody combi WG 65,3 (1,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Mildicut (4 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), Vincya F (2,5 L/ha), Videryo F (2,5 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha).

Pripravkoma Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Za preprečevanje okužb z oidijem dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali (0,65 L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,2-0,4 L/ha), Talendo (0,25 L/ha), Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha).

Lahko pa uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Topas 100 EC(3L/ha), Topaze (3L/ha); ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:

Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo v odmerku 4 kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha. Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni.

V primeru toče opravite škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG ali Follow 80 WG oziroma drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Daimyo F, Vincya F, Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio, Melody combi WG 65,3, Pergado F).

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele in druge žuželke opravite škropljenje v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem pa odstranite cvetočo podrast.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki