Vrtnarska obvestila, Letnik 7, št. 4, 12. julija 2019

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik/ca: Silvo Žveplan
E-pošta urednika: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, dr. Magda Rak Cizej, Alenka Ferlež Rus, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 20 izvodov. Letna naročnina na tiskani izvod: 20,20 €
ISSN 2536 – 2380
Letnik 7, št. 4
12. julija 2019

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

VARSTVO FIŽOLA PRED ŠKODLJIVCI

Črna fižolova uš

V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in ob prisotnosti uši uporabijo enega od insekticidov: Fastac 100 EC ( 0,125 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Karate Zeon 5 CS (samo  za stročji fižol; 0,15 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Kaiso EG – fižol za zrnje (150 g/ha; le 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha; največ 1-krat v eni rastni sezoni;  K = 14 dni).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI 

Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu

V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih ali strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili tudi pojav listnih pegavosti na fižolu (Mychosphaerella spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo pri listni pegavosti fižola manj vdrte pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 35 WG (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,66-1,5 kg/ha; največ 5-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni),  Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Switch 62,5 ima kombinirano kontaktno in sistemično delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na sivo plesen (Botryotinia fuckeliana) na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). Ob pojavu listnih pegavosti iz rodu Mychosphaerella priporočamo, v fižolu za stročje ali zrnje (suho ali sveže), uporabo fungicidov Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC ali Mirador 250 SC (sistemični fungicidi; odmerek 1 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za fižol za stročje, K = 14 dni za fižol za zrnje).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki