Zala Kolenc

Naziv, ime in priimek
Zala Kolenc, mag. inž. živ.
Popolni naziv
Magistrica inženirka živilstva
Oddelek (kratica)
ORTO
Delovno mesto
Mlada raziskovalka
Skupina
Raziskovalci
Telefon
03 71 21 639
E-naslov
Zala.Kolenc@ihps.si
Področje dela

Sušni stres, proteomika, fiziologija, genetika, biotehnologija, določanje spola

Delovne izkušnje

Pri pripravi diplomskega seminarja sem se spoznala z delom NIR spektroskopije, ki sem jo opravljala na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Kasneje sem se praktično spoznala tudi z delom na plinski kromatografiji (GS) na IHPS, kjer sem opravljala praktični del magistrske naloge. Sedaj kot doktorska študentka pa se intenzivno ukvarjam z proteomiko (DIGE), s fiziologijo sušnega stresa. Po drugi strani pa sem se spoznala tudi z določanjem spola sejancem hmelja z PCR metodo (tudi multiplex PCR), ter z metodo genotipizacije za določanje genetskega profila različnih sort hmelja. Vključujem se tudi v pripravo CRP projektov ter evropskih projektov.

Kratek življenjepis

2007 – 2010: univerzitetni študij – 1. Bolonjska stopnja Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, oddelek za živilstvo, smer živilstvo in prehrana) z naslovom diplomskega seminarja: Poskus napovedovanja kemijske sestave Kraškega pršuta z NIR spektroskopijo

2010 – 2012: podiplomski študij – 2  Bolonjska stopnja študija na Biotehniški fakulteti, oddelek za živilstvo, smer živilstvo. Študij sem zaključila z uspešnim zagovorom magistrske naloge: Določanje sterolne sestave olja navadnega rička (Camelina sativa (L.) Crantz). Vzporedno z podiplomskim študijem sem opravila tudi pedagoško-andragoško izobrazbo kot izredni študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter izobraževanje zaključila z aplikativno nalogo: Kakovost izobraževanja na Biotehniški fakulteti na Oddelku za živilstvo po mnenju študentov 2. Bolonjske stopnje živilstva in prehrane.

2013 – sedaj: Trenutno sem od leta 2013 doktorska študentka na Biotehniški fakulteti, smer Biotehnologija in sem zaposlena kot mlada raziskovalka na IHPS. Delam na področju sušnega stresa hmelja z vidika fiziologije, proteomike, pa tudi genetike in metabolomike. Vključena sem tudi v delo molekularnega določevanja spola sejancem hmelja, kjer razvijamo hkratno namnoževanje več fragmentov v eni PCR reakciji. Poleg tega pa z metodo genotipizacije določamo genetski profil različnih sort hmelja z fluorescentno označenimi SSR markerji.

Pedagoško delo

V letu 2012 opravila Pedagoško-andragoško izobrazbo za strokovne sodelavce v osnovnih in srednjih šolah na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Članstvo

Slovensko genetsko društvo

Izbrana dela (max 5)

KOLENC, Zala, VODNIK, Dominik, MANDELC, Stanislav, JAVORNIK, Branka, KASTELEC, Damijana, ČERENAK, Andreja. Hop (Humulus lupulus L.) response mechanisms in drought stress: Proteomic analysis with physiology. Plant physiology and biochemistry, ISSN 0981-9428. [Print ed.], 2016, vol. , str. v tisku, doi: 10.1016/j.plaphy.2016.03.026. [COBISS.SI-ID 8388473] 

KOLENC, Zala, ČERENAK, Andreja, VODNIK, Dominik. Kako hmelj (Humulus lupulus L.) uravnava vodno bilanco in se odziva na sušo? = How does hop (Humulus lupulus L.) regulate its water balance and respond to drought?. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2014, 21, str. 5-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 8083833] 

KOLENC, Zala, ČERENAK, Andreja, JAKŠE, Jernej, ŠKOF, Suzana, KOUTOULIS, Anthony, WHITTOCK, S., JAVORNIK, Branka. Development of sex-related marker for use in hop breeding. V: Integration of fundamental research into the practical agriculture : progress and perspectives, [Pannonian Plant Biotechnology Association Conference], Ljubljana, 8-10 June, 2015. [Ljubljana]: Pannonian Plant Biotechnology Association, 2015, str. 35. [COBISS.SI-ID 8174969] 

KOLENC, Zala, POTOČNIK, Tanja, KOŠIR, Iztok Jože. Determination of sterol composition in camelina and pumpkin seed oils : poster preseneted at EMBL-EBI Agricultural Omics – course, 17-21 February 2014. [2014]. [COBISS.SI-ID 655756] 

KOLENC, Zala, MANDELC, Stanislav, JAVORNIK, Branka, VODNIK, Dominik, ČERENAK, Andreja. Proteomic and physiological response of hop (Humulus lupulus L.) to drought stress. V: 1st INPPO World Congress on Plant Proteomics: Methodology to Biology, August 31st to September 4th, 2014, Hamburg, Germany. [S. l.: s. n.], 2014, str. 106. [COBISS.SI-ID 655244]

 

Povezava Cobiss
/

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki