Pilotni projekt Tržno zanimive sorte hmelja

Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja

Pilotni projekt ‘Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja’ poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Na treh pilotnih kmetijah in na IHPS, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Savinjska in Koroška), želimo ugotoviti primeren čas rezi pri tržno zanimivi sorti hmelja Styrian Wolf in odpornejši na bolezni, Styrian Eagle. Podatki za prvo bodo podani za Savinjsko in Koroško statistično regijo (v poskus vključena KMG Omladič in KMG Čas) ter za sorto Styrian Eagle v poskusu izvedenem v vzhodnem (IHPS) in zahodnem delu (KMG Novak) Savinjske doline. Glavni cilji in namen pilotnega projekta so:

  • z dvigom hektarskega donosa (tako pridelka kot vsebnosti grenčic (alfa – kisline)) pri sortah Styrian Wolf in Styrian Eagle z uvedbo optimalnega časa rezi hmelja dvigniti produktivnost v hmeljarstvu;
  • primerjati tehnologijo pridelave odpornejše sorte Styrian Eagle z manj odporno sorto hmelja Styrian Wolf iz vidika ekonomike pridelave;
  • iz okoljskega vidika določiti vpliv časa rezi na pojav bolezni pri hmelju (hmeljeve peronopore, hmeljeve pepelovke) pri obeh navedenih sortah ter glede na opazovanja v 3 letih določiti optimalni čas izvedbe tehnološkega ukrepa;
  • izsledke pilotnega projekta prenesti vsem zainteresiranim, zlasti hmeljarjem, svetovalcem, študentom ter s tem povečati usposobljenost v kmetijstvu.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja, vsekakor pa novice sproti objavljamo na tej spletni strani.

Kmetija Omladič, Kmetija Novak, Kmetija Čas

             

Tri leta z začetkom 31. 1. 2019

PRVI SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE 8. MARCA 2019 NA IHPS

V začetku marca 2019 smo se zbrali na prvem sestanku pilotnega projekta ‘Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja’. Na sestanku smo bili prisotni vsi partnerji. Po predstavitvi je sledila predstavitev projekta, da smo se vsi seznanili s skupnim delom v naslednjih treh letih in pravili projektnega dela.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki