Predstavitev delovanja biooglja v hmeljiščih

V letih 2018 in 2019 smo na IHPS kot partner v okviru projekta LAS z naslovom »Uporaba biooglja v hmeljiščih in vrtičkih za izboljšanje in ohranjanje stanja narave in okolja« ki poteka s podporo LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, med drugim želeli preveriti oziroma prikazati delovanje zadelave biooglja v tla hmeljišča na pridelek hmelja ter zadrževanje vode in rastlinam dostopnega dušika v tleh. Rezultate smo predstavili na praktični delavnici, ki je potekala danes, 10. 12. 2019, v Ekomuzeju hmeljarstva. Biooglje je oglje, proizvedeno iz biomase z izgorevanjem pri visokih temperaturah (500 do 700°C) brez prisotnosti kisika. Od navadnega oglja se razlikuje po tem, da je bolj krhko in izredno porozno, saj ima v enem gramu 400 m2 površine. Pravilna uporaba biooglja lahko v praksi pomeni zmanjšano potrebo po gnojenju z gnojili in manjšo potrebo po namakanju. Zaradi svoje sestave in strukture v tleh namreč zadržuje vodo, minerale in hranilne snovi, jih torej varuje pred izpiranjem, pospešuje izgradnjo humusa, predstavlja dober habitat za koristne mikroorganizme in z vezavo ogljika v tleh uspešno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ogljik, vezan v biooglje, namreč ostane v tleh in se ne sprošča v ozračje kot CO2. En hektar tal, obogatenih z bioogljem, nase po različnih virih veže tudi do okoli 40 ton CO2.

   

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki