Spremljanje dozorevanja hmelja – rezultati vzorčenja 27. avgusta

Kot smo sproti poročali, je sorta Savinjski golding prešla na vzorčenih lokacijah v tehnološko zrelost okrog 9. avgusta, sorte Aurora,  Styrian Dragon, Styrian Fox in Styrian Gold pa na vzorčenih lokacijah v Savinjski dolini okrog 20. avgusta.

Sorta Styrian Kolibri  v teh dneh na vzorčeni prehaja v tehnološko zrelost. Storžki so zeleni, zaprti, le malo je še drobnih in medlih, prijetno diši, stožki so na vzorčeni lokaciji šumeči in se odbijajo. Vsebnost vlage je 77,5 %. Masa storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 8,8 g/100 suhih storžkov, dolžina storžkov se je ustalila okrog 24 mm.

Glede na to, da so lahko razlike v zrelosti med nasadi glede na vrsto tal in tehnološke ukrepe med letom, priporočamo, da se glede začetka obiranja odločite individualno in če ste v dvomih,  prinesite v analizo na IHPS vzorec storžkov vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Storžki sorte Bobek so zeleni, zaprti, drobni, nekaj je šumečih,  nekaj še medlih, se že kar odbijajo.  Vlaga v storžkih je 75,6 % na lokaciji Žalec, vsebnost alfa-kislin se je nekoliko zmanjšala zaradi povečanja mase storžkov na 3,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Masa storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 8,1 g/100 suhih storžkov, prav tako njihova dolžina na 23 mm. Pričakujemo, da bo ta sorta prešla v tehnološko zrelost v naslednjem tednu. Priporočamo, da sledite rezultate našega naslednjega vzorčenja.

Storžki sorte Cardinal so zeleni, zaprti, nekaj jih je še medlih, že kar nekaj pa tudi že šumečih, malo še drobnih, nekoliko že prijetno diši. Vlaga v storžkih je 77,8 %, vsebnost alfa-kislin 9,3 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžkom se povečuje masa kakor tudi dolžina.  Pričakujemo, da bo ta sorta prešla v tehnološko zrelost v naslednjih dneh. Priporočamo, da sledite rezultate našega naslednjega vzorčenja.

Vzorčenje pri sorti Celeia kaže, da je vlaga v storžkih 81,2 %. Storžki so na lokaciji Žalec dolgi 22,8 mm, masa 100 suhih storžkov je 10,2 g. Vsebnost alfa-kislin je 3,8 % do 4,5 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, kar debeli, še kar veliko je medlih in tudi drobnih, se še ne odbijajo.

Naslednje vzorčenje bo 30. avgusta, rezultate pa bomo objavili 31. avgusta.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2018 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje.  Vzorčenja IHPS in KGZS, KGZ Celje izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 7 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročamo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko le-te izidejo.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki