Spremljanje dozorevanja hmelja – rezultati vzorčenja 3. septemeber

Kot smo sproti poročali, je sorta Savinjski golding prešla na vzorčenih lokacijah v tehnološko zrelost okrog 9. avgusta, sorte Aurora,  Styrian Dragon, Styrian Fox in Styrian Gold v Savinjski dolini okrog 20. avgusta, sorta Styrian Kolibri okrog 27. avgusta, sorti Bobek in Styrian Cardinal okrog 30. avgusta, .

Sorta Celeia je v teh dneh prešla v tehnološko zrelost. Vzorčenje kaže, da se je vlaga v storžkih zaradi dežja v zadnjih dneh povečala na 83,7 %. Dolžina in masa 100 suhih storžkov sta se na vzorčeni lokaciji ustalili pri 24 mm oziroma 10 g. Prav tako se je ustalila vsebnost alfa-kislin, ki je na vzorčeni lokaciji v Savinjski dolini 3,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, kar debeli in šumijo ter se odbijajo.

Glede na to, da so lahko razlike v zrelosti med nasadi glede na vrsto tal in tehnološke ukrepe med letom, priporočamo, da se glede začetka obiranja odločite individualno in če ste v dvomih,  prinesite v analizo na IHPS vzorec storžkov vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

S tem smo vzorčenje in poročanje glede nastopa tehnološke zrelosti po sortah v letu 2018 zaključili.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2018 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje.  Vzorčenja IHPS in KGZS, KGZ Celje izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 7 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročamo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko le-te izidejo.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki