Spremljanje dozorevanja hmelja – rezultati vzorčenja 30. avgusta

Kot smo sproti poročali, je sorta Savinjski golding prešla na vzorčenih lokacijah v tehnološko zrelost okrog 9. avgusta, sorte Aurora,  Styrian Dragon, Styrian Fox in Styrian Gold v Savinjski dolini okrog 20. avgusta, sorta Styrian Kolibri pa okrog 27. avgusta.

Storžki sorte Bobek so zeleni, zaprti, dokaj šumeči, le nekaj je še medlih, se že dokaj dobro odbijajo.  Vlaga v storžkih je 75,9 % na lokaciji Žalec, vsebnost alfa-kislin je 2,8 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Masa in dolžina storžkov sta se ustalili pri 8,4 g/100 suhih storžkov oziroma 23 mm. Ta sorta je na vzorčeni lokaciji v zadnjih dneh prešla v tehnološko zrelost.

Storžki sorte Cardinal šumijo, se odbijajo, zelo malo je medlih in prijetno dišijo.  Vlaga v storžkih je na vzorčeni lokaciji 76,4 %, vsebnost alfa-kislin 6,7 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžkom se je v zadnjih dneh še nekoliko povečala masa in dolžina na  13,4 g/100 suhih storžkov oziroma 23 mm. Ta sorta na vzorčeni lokaciji v teh dneh prehaja v tehnološko zrelost.

Glede na to, da so lahko razlike v zrelosti med nasadi glede na vrsto tal in tehnološke ukrepe med letom, priporočamo, da se glede začetka obiranja odločite individualno in če ste v dvomih,  prinesite v analizo na IHPS vzorec storžkov vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Vzorčenje pri sorti Celeia kaže, da je vlaga v storžkih 81,6 %. Storžki so na lokaciji Žalec so zrastli na 25 mm, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 10,5 g. Vsebnost alfa-kislin je na vzorčenih lokacijah v Savinjski dolini od 3,5 % do 3,8 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, kar debeli, nekaj jih že malo šumi in se odbija, še veliko pa je medlih in tudi drobnih. Pričakujemo, da bo ta sorta prešla v tehnološko zrelost v prihodnjem tednu. Sledite rezultate naslednjega vzorčenja.

Naslednje vzorčenje bo 3. septembra, v primeru dežja pa prvi naslednji dan brez dežja, rezultate pa bomo objavili dan kasneje.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2018 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje.  Vzorčenja IHPS in KGZS, KGZ Celje izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 7 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročamo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko le-te izidejo.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki