Spremljanje dozorevanja hmelja – rezultati vzorčenja 9. avgusta

Rezultati vzorčenja 9. avgusta kažejo, da je sorta Savinjski golding na vzorčenih lokacijah prešla v tehnološko zrelost. Vlaga je na vseh 5 lokacijah, tudi na Koroškem, padla pod 80 % in je od 78,4 % do 79,8 %. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila in je na vzorčenih lokacijah od 2,6 do 4,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov se je na nekaterih lokacijah že ustalila, na drugih pa se je v zadnjih treh dneh še malenkost povečala in je od 12,5 do 14,1 g; večletno povprečje za to sorto je 14 g. Svetujemo pa vam, da se za začetek obiranja sorte Savinjski golding odločate individualno glede na stanje v vaših nasadih, ker so zelo velike razlike, ki so jih poleg vremenskih razmer letos zelo pogojevali tudi tehnološki ukrepi (čas rezi, navijanje poganjkov, gnojenje z dušikom, foliarno gnojenje) in vrsta tal. Pri tej sorti je to še zlasti pomembno, saj traja tehnološka zrelost le okrog en teden. Upoštevajte tudi izteke karenc. Če ste v dvomih, prinesite v analizo na IHPS vzorec storžkov vsaj na vsebnost vlage. Upoštevajte tudi izteke karenc.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne. Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Vlaga v storžkih sorte Styrian Gold je bila od 77,5 % do 79,8 % glede na lokacijo. Storžki so na lokaciji Žalec dolgi že 31,6 mm. Masa 100 suhih storžkov je bila od 14,2 g do 15,9 g, vsebnost alfa-kislin pa od 3,8 % do 3,9 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki so zeleni, zaprti, nekaj je še medlih in drobnih, nekateri so že šumeči. Glede na sedanje stanje predvidevamo, da bo sorta prešla v tehnološko zrelost konec naslednjega tedna.

Prvo vzorčenje pri sorti Aurora kaže, da je vlaga na vzorčenih lokacijah od 79,4 do 80,7 %, vsebnost alfa-kislin od 8 do 9,6 % v zračno suhih storžkih (storžki z 11 % vlago). Storžki pridobivajo na masi in dolžini, so zaprti, zeleni, medli in se še ne odbijajo.

Naslednje vzorčenje bo 13. avgusta, rezultate pa bomo objavili 14. avgusta.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2018 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, pri sortah:  Savinjski golding, Aurora, Celeia in Styrian gold. Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 7 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročamo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko le-te izidejo.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki