Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 11. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Savinjski golding

V nenamakanih ali manj namakanih hmeljiščih sorte Savinjskih golding v Savinjski dolini je tehnološka zrelost nastopila okrog 8. oziroma 9. avgusta, v večini hmeljišč na težjih tleh in v redno namakanih nasadih pa je prešla ta sorta v tehnološko zrelost v dneh okrog 12. avgusta, razen seveda prvoletnih nasadov, ki so v razvoju praviloma nekaj dni kasnejši. So pa še posamezne lokacije polnorodnih nasadov, kjer imajo storžki še vedno vlago nad 80 %, zato je priporočljivo, da če ste v dvomih, ali je posamezno hmeljišče prešlo v tehnološko zrelost, prinesete na IHPS vzorec storžkov v analizo na vsebnost vlage.

Storžki so sicer kompaktni, imajo značilno aromo. Habitus rastlin v nasadih je ostal stožčast; rastline v večini nasadov niso razvile značilnega vretenasto cilindričnega habitusa. Izjeme v smislu bolj tipično razvitega habitusa so nekateri namakani nasadi na težjih tleh. Vlaga v storžkih je 78,0 %, masa 100 suhih storžkov je okrog 10 g, vsebnost alfa-kislin pa se je ustalila na okrog 2,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Do želenega povečanja vsebnosti alfa-kislin glede napovedi vremena ni bilo za pričakovati. Ker je ta sorta v tehnološki zrelosti le okrog 7 dni, jo je priporočljivo v tem kratkem času tudi obrati.

V Moškanjcih in v Ormožu je vlaga v storžkih  sort Savinjski golding 79,9 % oziroma 80,5 %, masa 100 suhih storžkov je 13,9 g oziroma 12,7 g.  Storžki so zeleni, kar debeli, še ne šumijo, malo je sicer že drobljivih, imajo pa že sicer rahel značilen vonj.

V Radljah je vlaga v storžkih 81,1 %, v Mislinji 77,3 %. Masa 100 storžkov se je v zadnjih treh dneh povečala z 9,4 g na 12,2 g v Radljah, v Mislinji je 10,3 g. Vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju je z 3,9 % padla na 2,8 % zaradi večjega povečanja mase storžkov na tej lokaciji. V Mislinji pa so trenutno na 10,3 g. Storžki so zeleni, zaprti, kar debeli, nekaj je še medlih in napredujejo proti tehnološki zrelosti.

Druge sorte

Vlaga v storžkih sorte Aurora se je v Savinjski dolini spustila v tem suhem vremenu že na 78,8 %, masa 100 suhih storžkov se počasi povečuje in je okrog 9 g, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju je trenutno med 5,3 in 7,5 %.

Storžki sorte Styrian Gold so zeleni, zaprti, zelo malo je že šumečih, so še medli in drobni. Vlaga v storžkih je padla že na 77 %, masa 100 suhih storžkov je zrastla na 12,2 g, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa je okrog 4,3 %.

Styrian Dragon ima vlago 79,4 %, masa 100 suhih storžkov je 12,6 g do 14 g, vsebnost alfa-kislin pa 5 do 7,6 %.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v torek, 16. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2022 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani