Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 16. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Savinjski golding

V nenamakanih ali manj namakanih hmeljiščih sorte Savinjskih golding v Savinjski dolini je tehnološka zrelost nastopila okrog 8. oziroma 9. avgusta, v večini hmeljišč na težjih tleh in v redno namakanih nasadih pa je prešla ta sorta v tehnološko zrelost v dneh okrog 12. avgusta, razen seveda prvoletnih nasadov, ki so v razvoju praviloma nekaj dni kasnejši. Habitus rastlin v nasadih je ostal stožčast; rastline v večini nasadov niso razvile značilnega vretenasto cilindričnega habitusa. Izjeme v smislu bolj tipično razvitega habitusa so nekateri namakani nasadi na težjih tleh. Vlaga v storžkih je bila 78,0 %, masa 100 suhih storžkov okrog 10 g, vsebnost alfa-kislin pa se je ustalila na okrog 2,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Okrog 14. avgusta je v tehnološko zrelost prešla sorta Savinjski golding tudi na ptujsko ormoškem območju.

V Radljah ta sorta prehaja v tehnološko zrelost v teh dneh. Vlaga v storžkih je padla na 80,9 %, masa 100 storžkov se je v zadnjih petih dneh le malenkost povečala, in sicer z 12,2 g na 12,6 g. Vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju se ustalila pri okrog 2,9 %.

Aurora

Vlaga v storžkih sorte Aurora se je v Savinjski dolini spustila v tem suhem vremenu že na 77,7 % do 79,1 %, masa 100 suhih storžkov se počasi povečuje in je okrog 7,6 g in 11,3 g (odvisno od lokacije), vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju je trenutno med 4,5 in 7,3 %. Dolžina storžkov se povečuje: v zadnjih petih dnevih se je s 23,3 mm povečala na 25,7 mm. Storžki so zeleni, zaprti, že kar debeli, nekaj še drobnih in medlih, malo že dišijo in šumijo. V Radljah je vlaga v storžkih še 80,4 %, masa 100 suhih storžkov se povečuje in je okrog 8,3 g, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju se povečuje in je trenutno okrog 9,6 %.

Styrian Gold

Glede na parametre tehnološke zrelosti, ki se pri sorti Styrian Gold že ustaljujejo, menimo, da bo ta sorta letos prešla v tehnološko zrelost pred sorto Aurora, in sicer predvidoma v tem vikendu. Predlagamo, da počakate do rezultatov naslednjega vzorčenja, ki bodo objavljeni v petek, 19. avgusta. Trenutno je vlaga v storžkih padla že na 77,5 %, masa 100 suhih storžkov je obstala pri okrog 12 g, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa med 3 % in 4 %. Rastline v nasadih so sicer zelo neizenačene v habitusu, od smrekastega, v katerem so storžki že zreli, do bolj značilnega, valjastega habitusa za to sorto, kjer pa so storžki še nekoliko medli in odprti.

Styrian Dragon

Sorta Styrian Dragon počasi prehaja v tehnološko zrelost, katere nastop se predvideva med tem vikendom, razen če ste jo rezali pozno, po 10. aprilu. Trenutno je vlaga v storžkih od 78,2 % do 79,8 % (odvisno od časa rezi), masa 100 suhih storžkov je od 12,6 g do 15,5 g, vsebnost alfa-kislin pa od 5,3 do 7,8 %.

Sorte Celela, Bobek in Styrian Wolf so še v fazi rasti storžkov.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 18. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2022 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani