Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 1. septembra

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Podajamo rezultate o spremljanju parametrov tehnološke zrelosti (TZ) za sorte, za katere še nismo izdali napovedi o prehodu v TZ.

Sorta Bobek na lokacijah, kjer ni bilo mogoče namakanje tekom vegetacije, ni dobro razvila storžkov. Na namakanih lokacijah pa je ta sorta v Savinjski dolini prešla v tehnološko zrelost v teh dneh, okrog 1. septembra. Storžki so zeleni, zaprti, se obijajo, šumijo in dišijo. Vlaga je v Savinjski dolini 78,2 %, masa 100 suhih storžkov se je ustalila na okrog 6,6 g, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa med 2,6 % in 2,9 %.

Storžki sorte Celeia v Savinjski dolini dosegajo maso 100 suhih storžkov okrog 7 g; masa se od zadnjega vzorčenja bistveno ni spremenila. Vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju pa se je povečala na 2 %. Storžki so zeleni, zaprti, še kar pa medli in se ne odbijajo, ne šumijo.

Sorta Styrian Wolf v Savinjski dolini bo v tehnološko zrelost prešla predvidoma v naslednjih dneh. Masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 8,9 g, vlaga se je zaradi padavin sicer povečala v zadnjih treh dneh s 73,6 % na 76,4 %, vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju se je povečala na 14,2 %. Storžki so zeleni, kompaktni, zaprti, še kar nekaj pa je medlih in drobnih, malo že diši, se pa še ne odbijajo dobro.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 5. septembra, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

 

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2022 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani