Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 5. septembra

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Podajamo rezultate o spremljanju parametrov tehnološke zrelosti (TZ) za sorte, za katere še nismo izdali napovedi o prehodu v TZ.

Pri sorti Celeia se masa 100 suhih storžkov okrog od zadnjega vzorčenja bistveno ni spremenila in se je ustalila med 7,5 in 8,5 g glede na lokacijo vzorčenja. Storžki tudi ne priraščajo več v dolžino. Izmerjena vsebnost vlage je sicer 80,9 %. Vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju znaša odvisno od lokacije med 2,3 % in 2,8 % in se prav tako ni bistveno spremenila od zadnjega vzorčenja. Storžki so zeleni, zaprti, v večini drobni in se odbijajo in šumijo, vretenca se ne razcepijo, je pa še vedno prisoten manjši delež medlih storžkov. Sorta je prešla v tehnološko zrelost.

Sorta Styrian Wolf v Savinjski dolini v tehnološko zrelost prehaja v teh dneh. Masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 9,7 g in se od zadnjega vzorčenja ni povečala. Vlaga je ustaljena pri  73,9 %. Vsebnost alfa-kislin v zračno suhem hmelju je prav tako ustaljena pri 13,4 %. Storžki so zeleni, kompaktni, zaprti, imajo že značilno aromo. Na lokacijah, kjer so nasadi sorte, ki niso bili ali so bili manj namakani pa so storžki neenakomerno razviti, veliko je še drobnih.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 8. septembra pri sorti Styrian Wolf, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2022 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani