Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2017

Monika Oset Luskar, IHPS

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2017 spremljali parametre tehnološke zrelosti na več lokacijah pri sortah:  Savinjski golding, Aurora in Celeia. Tehnološko zrelost bomo spremljali še pri sortah: Styrian gold, Bobek, Styrian Cardinal, Styrian Wolf, Styrian Kolibri ter sorti v preizkušanju 105/220 in 102/44. Spremljanje dinamike parametrov tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) izvajamo na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje. Vzorčenja se izvajajo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni.

Rezultate vzorčenj tehnološke zrelosti vam bomo tudi v tej sezoni sporočali v Hmeljarskih informacijah. Podatki bodo dostopni tudi na spletni strani IHPS, ki jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri.

V kolikor želite imeti informacijo o stanju v vašem hmeljišču, vas pozivamo, da upoštevate spodnja navodila za vzorčenje. Cena analize na vsebnost alfa-kislin je 46,00 EUR brez DDV; cena analize na vsebnost vlage je 10,00 EUR brez DDV.

Vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin
Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5 – 10 g svežih storžkov), ki jih dobite na inštitutu. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne damo v analizo, jih je potrebno hraniti v hladilniku največ do naslednjega dne.
Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5 – 2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo vsak dan do 13. ure. Upravna stavba IHPS, prvo nadstropje.

Vsebnost vlage v storžkih pri Savinskem goldingu je na vzorčenih lokacijah še nad 81 %. Masa storžkov počasi narašča in je od 7,3 do 10,6 g/100 storžkov, večletno povprečje za to sorto je 14 g.

Vsebnost alfa-kislin je na spremljanjih lokacijah dosega vrednost do 2,6 % na zračno suhe storžke. Glede na vremensko napoved, ki za naslednji teden ne predvideva ekstremnih vremenskih pojavov pričakujemo, da bo trend zorenja storžkov počasi napredoval. Pričakujemo lahko, da se bodo parametri tehnološke zrelosti ustalili proti koncu naslednjega tedna, kar pa bomo lahko z večjo gotovostjo predvidevali na osnovi naslednjega vzorčenja 14. 8. 2017. Svetujemo vam, da se za začetek obiranja sorte Savinjski golding in seveda kasneje za ostale sorte odločate individualno glede na stanje v vaših nasadih. Upoštevajte tudi izteke karenc.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki