Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2020 – rezultati vzorčenja 27. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla okrog 17. avgusta.

Sorta Aurora je v tehnološko zrelost prešla na nekaterih lokacijah okrog 24. avgusta, na drugih v sledečih dneh. V teh dneh so storžki Aurore zeleni, zaprti, šumeči in nekaj se jih odbija, je pa še kar nekaj medlih, imajo prijeten vonj. Vlaga v storžkih je padla že na 75 %. Vsebnost alfa-kislin se je v Savinjski dolini ustalila glede na lokacijo pri 10,6 % do 13,2 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago) v Savinski dolini, v Radljah pa se je v zadnjih dneh še povečala na 16,6 %. Masa 100 suhih storžkov se je v Savinjski dolini ustalila pri 9-10 g, v Radljah se je v zadnjih dneh povečala na 12 g. Dolžina ostaja 18 mm.

Storžki sorte Bobek so na merjeni lokaciji zeleni, zaprti, še kar medli in deloma nerazviti, nekaj pa je že šumečih, a se ne odbijajo. Vsebnost vlage se je na merjeni lokaciji že spustila na 76,8 %. Vsebnost alfa-kislin se je od prejšnje meritve povečala in je na merjeni lokaciji 7,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov se malenkost povečala na 6,8 g, so pa storžki tudi še zrastli v dolžino, in sicer na 22 mm. Na preučevani lokaciji sorta še ni prešla v tehnološko zrelost, parametri se še povečujejo, storžki se še ne odbijajo.

Storžki sorte Styrian Wolf so polni, kompaktni, lepo oblikovani, nekoliko že dišijo, odbijajo se še ne, so še nekoliko mehki. Vsebnost vlage je na merjeni lokaciji 73 %. Vsebnost alfa-kislin se je ponekod povečala na okrog 17 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), drugod se je že ustalila. Masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 11 g in tudi dolžina se je ustalila, in sicer pri 20 mm. Storžki že lepo dišijo, tako da glede na merjene podatke ta sorta v prihodnjih dneh prehaja v tehnološko zrelost.

Glede začetka obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno – orientirajte se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov na več lokacijah in pred odločitvijo prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.

Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Druga meritev pri sorti Celeia kaže na lepo razvite storžke, so že kar debeli, veliko je že šumečih, nekaj še kar medlih in drobnih, se ne odbijajo, dolžina se jim je v zadnjih dneh povečala na 24 mm. Masa 100 suhih storžkov se je povečala na 10,5 g, vsebnost alfa-kislin pa je trenutno 4,5 % (Savinjska dolina) do 6,4 % (Radlje) v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 31. avgusta (oziroma prvi naslednji dan brez padavin) in jih objavili en delovni dan kasneje.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2020 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti izvajamo za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki