Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2020 – rezultati vzorčenja 3. september

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla okrog 17. avgusta, sorta Aurora pa na nekaterih lokacijah okrog 24. avgusta, na drugih v sledečih dneh. Sorta Styrian Gold pa je v tehnološko zrelost prešla okrog 27. avgusta.

Sorta Styrian Wolf je prešla v tehnološko zrelost med 27. in 31. avgustom. Vlaga v storžkih je padla na 74,8 %, v zadnjih dneh se je storžkom še povečala masa in dolžina, in sicer je na merjeni lokaciji masa 100 suhih storžkov 12 g, dolžina pa 24 mm. Vsebnost alfa-kislin je okrog 18,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Storžki lepo dišijo.

Sorta Bobek je na merjeni lokaciji prešla v tehnološko zrelost v teh dneh. Storžki so zeleni, zaprti, so sicer neenakomerni, kompaktni, dišijo. Vsebnost alfa-kislin je 5,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je 6,0 g, dolžina storžkov 19 mm. Na mokrih in težkih  tleh so v letošnji sezoni storžki te sorte bolj drobni.

Meritev pri sorti Celeia kaže na lepo razvite storžke, veliko je že šumečih, so zeleni, zaprti, debeli, že kar dišijo, zelo malo je še drobnih, se odbijajo, dolžina se jim je v zadnjih dneh v Savinjski dolini ustalila pri 25 mm, masa je 10 g, vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri okrog 4,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). V Savinjski dolini ta sorte prehaja na merjenih lokacijah v tehnološko zrelost oziroma je na nekaterih vanjo že prešla konec prejšnjega tedna, kot smo poročali. V Radljah je vlaga v storžkih še 81 %, masa in dolžina in tudi vsebnost alfa-kislin se še povečujejo; slednja je 7,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Glede začetka obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno – orientirajte se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov na več lokacijah in pred odločitvijo prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.

Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 7. septembra (oziroma prvi naslednji dan brez padavin) in jih objavili en delovni dan kasneje.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2020 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti izvajamo za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki