Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2020 – rezultati vzorčenja 31. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla okrog 17. avgusta, sorta Aurora pa na nekaterih lokacijah okrog 24. avgusta, na drugih v sledečih dneh. V teh dneh so storžki Aurore zeleni, zaprti, šumeči, kompaktni, dišijo. Vlaga v storžkih se je dvignila na 78,8 % do 80,6 %, saj je bil čez noč dež.  Vsebnost alfa-kislin se je na nekaterih lokacijah nekoliko povečala, drugod nekoliko zmanjšala, prav tako masa storžkov. Sorta Styrian Gold pa je v tehnološko zrelost prešla okrog 27. avgusta. Vsebnost alfa-kislin je bila okrog 5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je bila 8 g, dolžina 22 mm.

Tudi sorta Styrian Wolf je v teh dneh (27. do 31. avgust) prešla v tehnološko zrelost. Storžki so izenačeni, kompaktni, zaprti, rahlo se odbijajo. Vsebnost vlage se je na merjeni lokaciji zaradi dežja ponoči pred merjenjem povečala na 78,5 %. Vsebnost alfa-kislin je okrog 16,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Masa 100 suhih storžkov je 10 do 11 g, dolžina je 21 mm. Storžki lepo dišijo.

Storžki sorte Bobek so na merjeni lokaciji zeleni, zaprti, rahlo šumijo, so neenakomerni, kompaktni, rahlo dišijo. Vsebnost alfa-kislin se je od prejšnje meritve zmanjšala na 6,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), se je pa povečala masa 100 suhih storžkov na 8,6 g, tako da gre za razredčitev. Dolžina storžkov ostaja 22 mm. Sorta glede na meritve v prihodnjih dneh prehaja v tehnološko zrelost.

Meritev pri sorti Celeia kaže na lepo razvite storžke, veliko je že šumečih, so zeleni, zaprti, debeli, že kar dišijo, zelo malo je še drobnih, se še ne odbijajo, dolžina se jim je v zadnjih dneh povečala na 26 mm. Vlaga se je zaradi dežja v noči pred meritvami povečala na 81 do 83 %. Masa 100 suhih storžkov se je povečala na 11 do 13 g, vsebnost alfa-kislin pa je trenutno okrog 5 % (Savinjska dolina) oziroma 7 % (Radlje) v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Se že lepo odtrgajo, kar nakazuje, da bo na nekaterih lokacijah morebiti prešla v tehnološko zrelost že v prihodnjih dneh.

Glede začetka obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno – orientirajte se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov na več lokacijah in pred odločitvijo prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.

Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 3. septembra (oziroma prvi naslednji dan brez padavin) in jih objavili en delovni dan kasneje.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2020 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti izvajamo za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki