Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2020 – rezultati vzorčenja 7. september

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla okrog 17. avgusta, sorta Aurora pa na nekaterih lokacijah okrog 24. avgusta, na drugih v sledečih dneh. Sorta Styrian Gold je v tehnološko zrelost prešla okrog 27. avgusta, sorta Bobek okrog 3. septembra.

Sorta Styrian Wolf je prešla v tehnološko zrelost med 27. in 31. avgustom in je še vedno v tehnološki zrelosti. V teh dneh je na merjenih lokacijah vlaga v storžkih 72,4 %, v zadnjih dneh se je storžkom še povečala masa in dolžina, in sicer je na merjeni lokaciji masa 100 suhih storžkov 14 g, dolžina pa 25 mm. Vsebnost alfa-kislin je ustaljena pri okrog 18,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Storžki še lepo dišijo.

Sorta Celeia je v Savinjski dolini v tehnološko zrelost prešla zaradi drobljenja storžkov že v prvih dneh septembra, na drugih lokacijah v sledečih dneh. V Radljah parametri meritev kažejo na prehod te sorte v tehnološko zrelost v prihodnjih dneh. Tudi tam se je masa 100 suhih storžkov ustalila pri 9,6 g, prav tako vsebnost alfa-kislin oziroma je le-ta malenkost nižja kot pri prejšnji meritvi, in sicer 6,4 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Vsebnost vlage je sicer trenutno še nad 80 %. Storžki so zeleni, se odbijajo, dišijo in šumijo.

Glede začetka obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno – orientirajte se glede na naše spremljanje tehnoloških parametrov na več lokacijah in pred odločitvijo prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.

Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.

Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

S tem merjenjem smo meritve parametrov tehnološke zrelosti za sezono 2020 zaključili.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, v letu 2020 spremljamo parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več lokacijah pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti izvajamo za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja izvajamo v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate objavljamo sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih ažuriramo ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko vzorčenje prestavimo na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki