Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 12. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Navajamo rezultate vzorčenja 12. avgusta pri sorti Savinjski golding. Storžki te sorte na vzorčeni lokacijah v Savinjski dolini so zelo različno razviti; nekje so še vedno odprti in medli, drugod že skoraj odskočijo, če padejo od podlago. Dolžina storžkov je 27 mm, vlaga v storžkih je glede na lokacijo med 78,5 % (zahodni del Savinjske doline; meja reka Savinja) do 80,1 %, masa 100 suhih storžkov še narašča in je od 6,1 do 8,6 g, vsebnost alfa-kislin med 2,2 % in 2,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). 12. 8. smo izvedli prvo vzorčenje na območju Koroške, storžki so odprti in medli, rezultati pa so naslednji: vlaga v storžkih je glede na lokacijo med 79,1 % do 83,8 %, masa 100 suhih storžkov je 8,5 g, vsebnost alfa-kislin med 3,7 % do 4,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Prvo vzorčenje smo izvedli tudi pri sorti Aurora (na eni lokaciji), kjer so storžki – v oceni 50 % še v fazi intenzivne rasti. Vlaga v storžkih je 79,7 %, masa 100 suhih storžkov 7,2 g, vsebnost alfa-kislin 6,2 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 16. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani