Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 16. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

Navajamo rezultate vzorčenja 16. avgusta pri sorti Savinjski golding. Storžki te sorte na vzorčeni lokacijah v Savinjski dolini že vizualno in organoleptično izkazujejo znake tehnološke zrelosti. Imajo značilno barvo storžka, prav tako lupulina, vonj, vretenca v večini ostanejo cela, storžki so prožni. Dolžina storžkov je ostala na 27 mm, vlaga v storžkih se je ustalila med 78,3 in 78,6 %, masa 100 suhih storžkov se je od zadnjega vzorčenja povečala na 8,6 do 11,2 g, vsebnost alfa-kislin je ostala med 2,2 % in 2,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Tako na večini lokacij v Savinjski dolini Savinjski golding prehaja v tehnološko zrelost. Izjema so hmeljišča, ki jih je v zgodnji vegetaciji poškodovala toča. Storžki v teh hmeljiščih so še manjši in lažji. Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno. Priporočeno je, da pred odločitvijo za obiranje določenega hmeljišča prinesete na IHPS pravilno vzet vzorec storžkov v analizo vsaj na vsebnost vlage.

Parametri tehnološke zrelosti pri Savinjskem goldingu na vzorčenih lokacijah na območju Koroške, se še niso ustalili, storžki so odprti in medli, rezultati pa so naslednji: vlaga v storžkih je glede na lokacijo med 77,9 % do 83,0 %, masa 100 suhih storžkov je 8,2 do 11,1 g, vsebnost alfa-kislin med 3,6 % do 4,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Pri sorti Styrian gold, so storžki še ne kompaktni in medli, dolžina storžkov je 22 mm. Vlaga v storžkih je 79,9 %, masa 100 suhih storžkov 7,5 g, vsebnost alfa-kislin 2,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Aurora, so še drobni, medli, sicer zaprti. Dolžina je 22 mm, vlaga v storžkih je od 78,3 % do 79,3 %, masa 100 suhih storžkov 8,6 do 9,7 g, vsebnost alfa-kislin je še nizka od 5,8 % do 8,4% v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 19. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani