Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 19. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS:

Navajamo rezultate vzorčenja 19. avgusta pri sorti Savinjski golding. Storžki te sorte na vzorčeni lokacijah v Savinjski dolini vizualno in organoleptično izkazujejo znake tehnološke zrelosti. Imajo značilno barvo storžka, prav tako lupulina, vonj, vretenca v večini ostanejo cela, storžki so prožni, tudi že drobljivi. Dolžina storžkov je ostala na 27 mm in je že nekaj časa konstanta, vlaga v storžkih se je ustalila na 78,3 oziroma se še znižuje (77,41 %), masa 100 suhih storžkov se je ustalila pri 10,4 g, izmerjena vsebnost alfa-kislin je ostala na ravni prejšnjega vzorčenja in je med 2,3 % in 2,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Tako je na večini lokacij v Savinjski dolini Savinjski golding prešel v tehnološko zrelost. Izjema so hmeljišča, ki jih je v zgodnji vegetaciji poškodovala toča. Storžki v teh hmeljiščih so od zadnjega vzorčenja pridobili maso in je sedaj 8,1 g, vsebnost alfa-kislin pa je nespremenjena pri vrednosti 2,8 % (storžki z 11 % vlago). Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno. Parametri tehnološke zrelosti pri Savinjskem goldingu na vzorčenih lokacijah na območju Koroške, se še niso dokončno ustalili, storžki so zaprti, aromatični, rezultati pa so naslednji: vlaga v storžkih konstantno pada in je glede na lokacijo med 78,0 % do 79,9 %, masa 100 suhih storžkov je 8,8 do 9,5 g, vsebnost alfa-kislin med 3,6 % do 4,8 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Pri sorti Styrian gold, so storžki prožni (se odbijejo od površine), veliko je še drobnih, kar je razvidno iz dolžine storžkov, ki je od prejšnjega vzorčenja nespremenjena pri 22 mm. Tudi parametra masa 100 suhih storžkov – 7,5 g in vsebnost alfa-kislin – 2,1 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago) se nista spremenila, vlaga v storžkih pa se je znižala na 78,3 %.  Rezultati vzorčenja nakazujejo, da sorta na tej lokaciji v naslednjih dneh prehaja v tehnološko zrelost.

Storžki sorte Aurora, so še v velikem deležu drobni, sicer zaprti, pridobivajo na velikosti – dolžina je 24 mm, prav tako na masi – 100 suhih storžkov je od 8,8 do 9,7 g, vlaga v storžkih se počasi konstantno znižuje in je od 77,11 do 78,2 %, masa ter vsebnost alfa-kislin je narasla od prejšnjega vzorčenja in je od 6,9 % do 8,4% v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Parametri vzorčenja na lokaciji na Koroškem so naslednji: vlaga je 79,0 %, masa je 6,9 g, vsebnost alfa-kislin je 8,2% (storžki z 11 % vlago). Storžki so še drobni, veliko je še medlih.

Storžki sorte Bobek, so še drobni, medli, sicer zaprti. Dolžina je 21 mm, vlaga v storžkih je 76,6 %, masa 100 suhih storžkov je 9,4 g, vsebnost alfa-kislin je še nizka  – 3,0 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani