Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2021 – rezultati vzorčenja 30. avgusta

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS

Sorta Savinjski golding je v tehnološko zrelost prešla v Savinjski dolini okrog 19. avgusta, na Koroškem pa okrog 25. avgusta. Sorta Styrian gold je prešla v tehnološko zrelost okrog 26. avgusta, sorta Aurora pa v Savinjski dolini okrog 27. avgusta, na Koroškem pa v zadnjih dneh avgusta – vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 8,5 do 9,8 % % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je 8,7 g, vsebnost vlage je padla na 77,8 %.

V teh dneh je na vzorčeni lokaciji v Savinjski dolini prešla v tehnološko zrelost tudi sorta Bobek. Vsebnost alfa-kislin se je ustalila pri 2,7 do 3,6 % % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago), masa 100 suhih storžkov je 9,5 g, vsebnost vlage je padla na 75 %. Na Koroškem je vsebnost vlage 77 %, parametri tehnološke zrelosti pa se še povečujejo; masa 100 suhih storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 7,3 g, vsebnost alfa-kislin se je povečala na 5,5 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte Celeia so zeleni, zaprti, nekaj je že debelih, so pa še nekoliko medli. Trenutne meritve v Savinjski dolini kažejo vsebnost vlage okrog 80 %, dolžina se je povečala na 27 mm. Masa 100 suhih storžkov ostaja podobna kot pri prejšnji meritvi, 12,8 mm, prav tako vsebnost alfa-kislin, ki je 2,9 do 3,6 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Na Koroškem je vsebnost vlage še čez 81 %, masa 100 suhih storžkov se je povečala na 8,7 g, vsebnost alfa-kislin 4,0 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Storžki sorte S. Wolf so zeleni, zaprti, kompaktni in že dišijo, a še pridobivajo na masi in vsebnosti alfa-kislin. Vsebnost vlage je v Savinjski dolini 73 do 75 %, masa 100 suhih storžkov med 10,3 in 11,5 g, vsebnost alfa-kislin 13,3 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago).

Glede na zelo različne vplive na rast in razvoj rastlin hmelja (tla, vremenske neprilike) se za začetek obiranja odločajte individualno za vsako lokacijo posebej. Predlagamo, da prinesete v analizo vzorec storžkov pred odločitvijo o obiranju na IHPS na analizo vsaj na vsebnost vlage.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v četrtek, 2. septembra, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.

Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:
V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2021 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani