Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2022 – rezultati vzorčenja 3. avgusta

Dr. Barbara Čeh in Monika Oset Luskar, IHPS

S prvim vzorčenjem smo pri sorti Savinjski golding začeli 3. avgusta, in sicer na lokacijah Vrbje, Kapla. Večina nasadov sorte Savinjski golding v Savinjski dolini je v letošnji sezoni v tem terminu že v fenofazi razvoja BBCH 85 – napredna zrelost, kar pomeni, da je vsaj 50 %  storžkov kompaktnih, imajo že značilno aromo, sicer še rahlo. Habitus rastlin v nasadih je stožčast; rastline v večini nasadov niso razvile značilnega vretenasto cilindričnega habitusa. Izjeme v smislu bolj tipično razvitega habitusa in fenofaze razvoja, ki še ni tako napredovala v zorenju storžkov, so nekateri namakani nasadi na težjih tleh.

Storžki sorte Savinjski golding so na nenamakani lokaciji kompaktni, ob grobem ravnanju se tudi že drobijo, vlaga v storžkih je 80,8 %, masa 100 suhih storžkov 9,1 g, vsebnost alfa-kislin okrog 2,7 % v zračno suhem hmelju (storžki z 11 % vlago). Vzorčenje, izvedeno v vizualno primerljivem nasadu vendar namakanem, je dalo rezultat vlage v storžkih 81,9 %, masa je podobna, 9,8 g tehta 100 suhih storžkov, prav tako vsebnost alfa-kislih, ki je bila 2,8 % v zračno suhem vzorcu.

Na osnovi stanja rastlin ter prvega vzorčenja v nasadih ocenjujemo, da bo letos v povprečju tehnološka zrelost sorta Savinjski golding nastopila na nekaterih lokacijah že okrog 10. avgusta.

Naslednje vzorčenje bomo izvedli v ponedeljek, 8. avgusta, in jih objavili en delovni dan kasneje.

Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Opomba:

V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2022 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf. Vzorčenja bomo izvajali v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani