Certificiranje pridelka hmelja in ocena letnika hmelja

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot pooblaščena organizacija za certificiranje pridelka hmelja izvaja naloge določene v Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS, št. 67/2012). V postopku certificiranja pridelka hmelja inštitut s certifikatom potrdi geografsko poreklo hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov. Ostale naloge, ki jih izvaja v skladu z omenjenim pravilnikom so še: priznavanje centrov za certificiranje, vodenje evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka, izobraževanje in imenovanje izvajalcev certificiranja, izvajanje dodatne kontrole centrov za certificiranje in prostorov pridelovalcev hmelja, če se posamezna opravila v postopku certificiranja izvajajo pri pridelovalcu hmelja. Stroške certificiranja pridelka hmelja krijejo naročniki certificiranja (tržna dejavnost).

V okviru strokovne naloge Ocena letnika hmelja se izvaja zbiranje reprezentativnih vzorcev hmelja, ki mora obsegati tako teritorialno kot površinsko zastopanost posameznih sort hmelja z vseh področij RS, kjer se hmelj prideluje. Osnovni namen naloge Ocena letnika hmelja je določitev letnih reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po posameznih sortah in analize na vsebnost vlage in sestave ter količine eteričnega olja in alfa-kislin. Reprezentativni vzorci, kakor tudi dobljeni rezultati opravljenih analiz v okviru naloge, omogočajo tudi spremljanje vpliva dejavnikov okolja na kakovost pridelka v posameznih letih in prilagajanje tehnoloških ukrepov tem vplivom.

Program ocene letnika hmelja 2020-1

V Sloveniji poteka priglasitev in certificiranje pridelka hmelja na trinajstih uradno priznanih centrih za certificiranje pridelka hmelja. Inštitut objavlja poročila o certificiranem pridelku slovenskega hmelja za posamezni letnik na prvi stopnji. Poročilo zajema podatke o količinah priglašenega in certificiranega pridelka hmelja po posameznih sortah in centrih za certificiranje pridelka hmelja. V poročilu so navedene tudi vrednosti parametrov kakovosti pridelka hmelja.

7. delno – KONČNO poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.03. 2020

6. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 29.02. 2020

5. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.01. 2020

4. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.12. 2019

3. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 30.11. 2019

2. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.10. 2019

1. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 30.09. 2019

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki