Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Certificiranje pridelka hmelja in ocena letnika hmelja

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot pooblaščena organizacija za certificiranje pridelka hmelja izvaja naloge določene v Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov (Uradni list RS, št. 67/2012). V postopku certificiranja pridelka hmelja inštitut s certifikatom potrdi geografsko poreklo hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov. Ostale naloge, ki jih izvaja v skladu z omenjenim pravilnikom so še: priznavanje centrov za certificiranje, vodenje evidence centrov za certificiranje in evidence pridelka, izobraževanje in imenovanje izvajalcev certificiranja, izvajanje dodatne kontrole centrov za certificiranje in prostorov pridelovalcev hmelja, če se posamezna opravila v postopku certificiranja izvajajo pri pridelovalcu hmelja. Stroške certificiranja pridelka hmelja krijejo naročniki certificiranja (tržna dejavnost).

V okviru strokovne naloge Ocena letnika hmelja se izvaja zbiranje reprezentativnih vzorcev hmelja, ki mora obsegati tako teritorialno kot površinsko zastopanost posameznih sort hmelja z vseh področij RS, kjer se hmelj prideluje. Osnovni namen naloge Ocena letnika hmelja je določitev letnih reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po posameznih sortah in analize na vsebnost vlage in sestave ter količine eteričnega olja in alfa-kislin. Reprezentativni vzorci, kakor tudi dobljeni rezultati opravljenih analiz v okviru naloge, omogočajo tudi spremljanje vpliva dejavnikov okolja na kakovost pridelka v posameznih letih in prilagajanje tehnoloških ukrepov tem vplivom.

Ocena letnika hmelja_ Končno poročilo 2020

Ocena letnika hmelja_Program 2021

Rezultati laboratorijske ocene kakovosti hmelja letnika 2020

V Sloveniji poteka priglasitev in certificiranje pridelka hmelja na trinajstih uradno priznanih centrih za certificiranje pridelka hmelja. Inštitut objavlja poročila o certificiranem pridelku slovenskega hmelja za posamezni letnik na prvi stopnji. Poročilo zajema podatke o količinah priglašenega in certificiranega pridelka hmelja po posameznih sortah in centrih za certificiranje pridelka hmelja. V poročilu so navedene tudi vrednosti parametrov kakovosti pridelka hmelja.

7. delno (končno) poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 31.03.2021

6. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 28.02.2021

5. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 31.01. 2021

4. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 31.12. 2020

3. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 30.11. 2020

2. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 31.10. 2020

1. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2020-do 30.09. 2020

Program ocene letnika hmelja 2020-1
7. delno – KONČNO poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.03. 2020
6. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 29.02. 2020
5. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.01. 2020
4. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.12. 2019
3. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 30.11. 2019
2. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 31.10. 2019
1. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2019-do 30.09. 2019
Program ocene letnika hmelja 2019-1
Rezultati laboratorijske ocene kakovosti hmelja letnika 2019
7. delno (KONČNO) poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 31.03. 2019
6. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 28.02. 2019
5. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 31.01. 2019
4. delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 31.12. 2018
3.delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 30.11.2018
2.delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 31.10.2018
1.delno poročilo o certificiranju pridelka hmelja letnik 2018-do 30.09.2018
Rezultati laboratorijske ocene kakovosti hmelja – letnika 2018
Program ocene letnika hmelja 2018-1
Rezultati laboratorijske ocene kakovosti hmelja-letnik 2017
Program ocene letnika hmelja 2017-1
Rezultati laboratorijske ocene kakovosti hmelja-letnik 2016
Program ocene letnika hmelja 2016
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2017
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2016
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2015
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2014
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2013
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2012

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani