Uradno potrjevanje sadilnega materiala hmelja

Uradni pregledi in uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Na podlagi Odločbe o dodelitvi javnega pooblastila IHPS (16.3.2007) izvajamo postopek uradne potrditve matičnih hmeljišč (certificiranih matičnih hmeljišč-CMH, standardnih matičnih hmeljišč-SMH) ter sadik hmelja (certificiranih sadik hmelja B certifikat-CSB in standardnih sadik-St.) v skladu s predpisi ter uradno sprejetimi metodami.

Dobavitelj (prijavitelj) matičnega nasada mora eno leto pred načrtovano rezjo sadik hmelja oziroma najkasneje do 30. aprila prijaviti matični nasad v uradni pregled na IHPS.

Certificirano in standardno matično hmeljišče mora izpolnjevati zahteve za neokuženo enoto pridelave iz 11. člena pravilnika (prosta verticilijske uvelosti in viroidne zakrnelosti).

Na površini, na kateri je certificirano ali standardno matično hmeljišče, najmanj 2 leti pred sajenjem niso rastle rastline hmelja (obvezna dvoletna premena) in so bili vsaj v zadnjih dveh letih odvzeti vzorci zemlje za testiranje na ogorčice vrste Xiphinema diversicaudatum ter so bili rezultati testiranj negativni.

Certificirano matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A. Standardno matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A ali uradno potrjenimi certificiranimi sadikami B ali z uradno pregledanimi standardnimi sadikami. Sadike, posajene v certificirano matično hmeljišče ali v standardno matično hmeljišče, morajo biti iste sorte, kategorije in porekla. Če so v certificiranem ali standardnem matičnem hmeljišču rastline druge sorte oziroma za sorto netipične rastline, jih je treba odstraniti iz nasada. Certificirano in standardno matično hmeljišče morata biti oskrbovano v skladu z dobro kmetijsko prakso, medvrstni prostor in prostor v vrsti ne smeta biti zapleveljena.

letna prijava 2018-OBRC 05.01

letna prijava pridelave 2018-navodila za izpolnjevanje OBRC 05.01

V »Seznamu certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2019« je vključenih 16,21 ha certificiranih matičnih hmeljišč (CMH) naslednjih sort: Aurora, Bobek, Celeia, Savinjski golding ter 21,76 ha standardnih matičnih hmeljišč (SMH) Aurora, Celeia, Styrian Cardinal, Savinjski golding in Styrian Gold kot je razvidno iz preglednice.

Preglednica 1: Potrjena certificirana (CMH) in standardna matična hmeljišča (SMH) v letu 2018 za možnost koriščenja v letu 2019

Sorta

Površine CMH (ha) Površine SMH (ha)
 Aurora 7,82 5,98
 Savinjski golding 4,76 5,43
 Celeia 2,64 9,58
 Bobek 0,99
Styrian Cardinal 0,37
Styrian Gold 0,40
Skupaj 16,21 21,76

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2019

Arhiv:

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2018.(pdf)

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2017. (pdf) Prelistaj seznam

Seznam uradno potrjenih certificiranih matičnih hmeljišč in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2016

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki