Uradno potrjevanje sadilnega materiala hmelja

Uradni pregledi in uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Na podlagi Odločbe o dodelitvi javnega pooblastila IHPS (16.3.2007) izvajamo postopek uradne potrditve matičnih hmeljišč (certificiranih matičnih hmeljišč-CMH, standardnih matičnih hmeljišč-SMH) ter sadik hmelja (certificiranih sadik hmelja B certifikat-CSB in standardnih sadik-St.) v skladu s predpisi ter uradno sprejetimi metodami.

Dobavitelj (prijavitelj) matičnega nasada mora eno leto pred načrtovano rezjo sadik hmelja oziroma najkasneje do 30. aprila prijaviti matični nasad v uradni pregled na IHPS.

Certificirano in standardno matično hmeljišče mora izpolnjevati zahteve za neokuženo enoto pridelave iz 11. člena pravilnika (prosta verticilijske uvelosti in viroidne zakrnelosti).

Na površini, na kateri je certificirano ali standardno matično hmeljišče, najmanj 2 leti pred sajenjem niso rastle rastline hmelja (obvezna dvoletna premena) in so bili vsaj v zadnjih dveh letih odvzeti vzorci zemlje za testiranje na ogorčice vrste Xiphinema diversicaudatum ter so bili rezultati testiranj negativni.

Certificirano matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A. Standardno matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A ali uradno potrjenimi certificiranimi sadikami B ali z uradno pregledanimi standardnimi sadikami. Sadike, posajene v certificirano matično hmeljišče ali v standardno matično hmeljišče, morajo biti iste sorte, kategorije in porekla. Če so v certificiranem ali standardnem matičnem hmeljišču rastline druge sorte oziroma za sorto netipične rastline, jih je treba odstraniti iz nasada. Certificirano in standardno matično hmeljišče morata biti oskrbovano v skladu z dobro kmetijsko prakso, medvrstni prostor in prostor v vrsti ne smeta biti zapleveljena.

Letna prijava pridelave sadik hmelja

Navodila za izpolnjevanje obrazca 1-2017

 

V »Seznamu certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2017« je vključenih 42,55 ha certificiranih matičnih hmeljišč (CMH) naslednjih sort: Aurora, Bobek, Celeia, Savinjski golding in Styrian gold, ter 12,43 ha standardnih matičnih hmeljišč (SMH) sort Bobek, Celeia, Styrian Cardinal, Savinjski golding in Styrian gold (preglednica 1).

Preglednica 1: Potrjena certificirana (CMH) in standardna matična hmeljišča (SMH) za leto 2017

Sorta

Površine CMH (ha) Površine SMH (ha)
 Aurora 11,31
 Savinjski golding 9,72 6,15
 Celeia 12,62 2,10
 Bobek 6,16 1,01
Styrian Cardinal 0,35
 Styrian gold 2,74 1,98
Skupaj 42,55

12,43

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2017.(pdf)

Prelistaj seznam

Arhiv:

Seznam uradno potrjenih certificiranih matičnih hmeljišč in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2016

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2017 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki