Pojdi do vsebine
logo

Uradno potrjevanje sadilnega materiala hmelja

Uradni pregledi in uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Na podlagi Odločbe o dodelitvi javnega pooblastila IHPS (16.3.2007) izvajamo postopek uradne potrditve matičnih hmeljišč (certificiranih matičnih hmeljišč-CMH, standardnih matičnih hmeljišč-SMH) ter sadik hmelja (certificiranih sadik hmelja B certifikat-CSB in standardnih sadik-St.) v skladu s predpisi ter uradno sprejetimi metodami.

Dobavitelj (prijavitelj) matičnega nasada mora eno leto pred načrtovano rezjo sadik hmelja oziroma najkasneje do 30. aprila prijaviti matični nasad v uradni pregled na IHPS.

Certificirano in standardno matično hmeljišče mora izpolnjevati zahteve za neokuženo enoto pridelave iz 11. člena pravilnika (prosta verticilijske uvelosti in viroidne zakrnelosti).

Na površini, na kateri je certificirano ali standardno matično hmeljišče, najmanj 2 leti pred sajenjem niso rastle rastline hmelja (obvezna dvoletna premena) in so bili vsaj v zadnjih dveh letih odvzeti vzorci zemlje za testiranje na ogorčice vrste Xiphinema diversicaudatum ter so bili rezultati testiranj negativni.

Certificirano matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A. Standardno matično hmeljišče mora biti posajeno z uradno potrjenimi certificiranimi sadikami A ali uradno potrjenimi certificiranimi sadikami B ali z uradno pregledanimi standardnimi sadikami. Sadike, posajene v certificirano matično hmeljišče ali v standardno matično hmeljišče, morajo biti iste sorte, kategorije in porekla. Če so v certificiranem ali standardnem matičnem hmeljišču rastline druge sorte oziroma za sorto netipične rastline, jih je treba odstraniti iz nasada. Certificirano in standardno matično hmeljišče morata biti oskrbovano v skladu z dobro kmetijsko prakso, medvrstni prostor in prostor v vrsti ne smeta biti zapleveljena.

letna prijava 2018-OBRC 05.01

letna prijava pridelave 2018-navodila za izpolnjevanje OBRC 05.01

V »Seznamu certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2020« je vključenih 19,91 ha certificiranih matičnih hmeljišč (CMH) naslednjih sort: Aurora, Bobek, Celeia, Savinjski golding in ter 11,22 ha standardnih matičnih hmeljišč (SMH) sort Aurora, Savinjski golding, Celeia, Styrian Cardinal, Styrian Dragon in Styrian gold (preglednica 1).

Preglednica 1: Potrjena certificirana (CMH) in standardna matična hmeljišča (SMH) v letu 2019 z možnostjo koriščenja v letu 2020

Sorta

Površine CMH (ha) Površine SMH (ha)
 Aurora 10,92 8,48
 Savinjski golding 5,26 0,00
 Celeia 2,64 1,66
 Bobek 0,99 0,00
Styrian Cardinal 0,00 0,37
Styrian Dragon 0,00 0,31
Styrian golg 0,00 0,40
Skupaj 19,91 11,22

Seznam CMH in SMH za leto 2020

Arhiv:

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2019

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2018.(pdf)

Seznam certificiranih in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2017. (pdf) Prelistaj seznam

Seznam uradno potrjenih certificiranih matičnih hmeljišč in standardnih matičnih hmeljišč za leto 2016

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani