Izvajanje uradnih bioloških poskusov FFS

GEP Certifikat, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Certifikat GEP
GEP Certificate (ENG)

Obveščamo vas, da je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v skladu s Pravilnikom o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju dobre poskusne prakse (Ur. l. RS, št. 63/06) pridobil potrdilo o izvajanju dobre poskusne prakse varstva rastlin (angl. Good Experimental Practice – GEP).

Biološka preizkušanja fitofarmacevtskih sredstev (FFS) so zasnovana in izvedena v skladu z EPPO smernicami. Končno poročilo preizkušanja FFS je pripravljeno s pomočjo računalniškega programa ARM, kar omogoča, da je poročilo lahko vključeno v Biološki dosje preizkušanega FFS.

Trenutno imamo certifikat za potrebe registracije in ocene fitotoksičnosti sredstev za naslednje teste podatkov o učinkovitosti: predhodni testi, testiranje učinkovitosti, opazovanja/ocenjevanja fitotoksičnosti na ciljnih rastlinah kot tudi na pridelkih, ocenjevanje vplivov na količino in kakovost pridelka in vplive sredstev na naslednje kulture. Vse te navedene teste izvajamo na polju (po dogovoru tudi v zaprtih prostorih) in sicer za preizkušanje fungicidov (tudi tretiranje semen), insekticidov, akaricidov, herbicidov, rastnih regulatorjev in sicer na različnih posevkih: žitih, koruzi, krompirju, hmelju,ARM Software zelenjavi, v sadjarstvu in vinogradništvu ter na nekmetijskih površinah (npr. uporaba herbicidov na železnici). Koordinatorka bioloških preizkušanj FFS: dr. Magda Rak Cizej, univ. dipl. inž. agr.

Biološka preizkušanja in rezultate vodimo v programskem paketu ARM.

Aplikacija fungicidnega poskusa v vinogradu
Aplikacija s škropilnico Wintersteiger na fungicidnem poskusu žit
Količenje za uradni biološki poskus na njivi Količenje za uradni biološki poskus na njivi
Setev žit z sejalnico Wintersteiger

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki