Visok fižol v hmeljiščih

Predstavitev

IHPS sodeluje kot partner v projektu EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba (spletna stran projekta), cilj katerega je na med drugim podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo, vodilni partner pa Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Projekt bo trajal tri leta (2019 do 2021).

IHPS v okviru projekta vodi tematiko pridelave visokega fižola v žičnicah hmeljišč v premeni.

Vabimo vas, da sledite izvajanju projektnih aktivnosti in se udeležujete dogodkov, ki jih objavljamo po različnih kanalih obveščanja, vsekakor pa novice sproti objavljamo glede tematike visokega fižola v hmeljiščih na tej spletni strani.

Na območju Slovenije imamo relativno veliko površin s hmeljem. Pridelovalci hmelja premeno velikokrat izkoristijo za vključevanje visokega fižola v obdobje po izoravanju starega nasada hmelja in sajenjem novega, saj se pri tem izkoristi obstoječa žičnica, obenem fižol sivček dosega na trgu dobro ceno, visok fižol pa kot ostale stročnice zelo pozitivno vpliva na izboljševanje oziroma ohranjanje rodovitnosti tal. S tem hmeljarji pridobijo dobro osnovo za naslednji nasad hmelja, ki omogoča stabilne pridelke hmelja, obenem pa je pridelava visokega fižola finančno zanimiva. V času premene je namreč čas, da izboljšamo fizikalno-kemijske lastnosti tal in odpravimo morebitne pomanjkljivosti v čim večji meri. S primernim vrstenjem rastlinskih vrst, ki dajejo obilico organske mase za podor ter potrebujejo dobro obdelavo, je mogoče izboljšati strukturo tal, povečati delež humusa v tleh, izboljšati kapaciteto tal za zrak in vodo, kakor tudi zmanjšati zbitost tal. Prav zato so za premeno v hmeljišču najboljša žita in enoletne metuljnice. 

IHPS v okviru projekta EIP Stročnice: pridelava, predelava in uporaba vodi temo dodelave tehnologije pridelave visokega fižola v hmeljiščih v premeni. V demonstracijskem poskusu, ki se izvaja na KG Leskošek, prikazujemo pridelavo visokega fižola z zmanjšanim odmerkom mineralnega dušika in uvajanje inokulacije semena visokega fižola pred setvijo, poleg tega so prikazane vrvice iz naravnih materialov kot zamenjava za okoljsko sporne polipropilenske vrvice.

Cilj dela projekta, ki ga vodi IHPS, je izboljšati način pridelave visokega fižola na področju gnojenja, in sicer vpeljati manjše obroke dušika, ki bodo omogočali razvoj simbiotskih bakterij v tleh in obenem enako visoke pridelke ter prikazati pomen inokulacije semena fižola neposredno pred setvijo. S tem kmetje prihranijo za nabavo gnojila, obenem pa varujemo okolje z manjšimi vnosi mineralnega dušikovega gnojila.

Cilj tega dela projekta je tudi nadomestiti polipropilensko vrvico v pridelavi visokega fižola v hmeljiščih z vrvico, narejeno iz polimerov naravnih snovi (koruznega škroba), ki pri kompostiranju razpade na naravne snovi, ne obremenjuje okolja in se v okolju ne kopiči. S tem je omogočena trajnostna pridelava visokega fižola, ki ne obremenjuje okolja in obenem ne povzroča težav pri kasnejši obdelavi tal, saj se ne kopiči v tleh in problem navijanja vrvice na strojne dele odpade. Torej gre tudi za manjšo porabo časa za kasnejšo obdelavo tal s strani kmetovalca. Pri kompostiranju takšne vrvice razpadejo nazaj na naravne snovi, kot sta CO2 in voda.

S tem sledimo splošnim ciljem projekta EIP Stročnice: pridelava, predelava in uporaba:

– uporabiti široko bazo znanj in rezultatov akademskih, raziskovalnih in svetovalnih ustanov s področja zrnatih stročnic in jih implementirati v prakso na slovenskih kmetijah,

– izkoristiti prednosti, ki jih vključevanje zrnatih stročnic v kolobar omogoča na kmetiji (dušik, organska masa…),

– izboljšati in optimizirati posamezne agrotehnične ukrepe v pridelavi zrnatih stročnic in s tem povečati pridelek zrnja in surovih beljakovin na hektar.

V reviji Hmeljar je bil objavljen članek PRIDELAVA VISOKEGA FIŽOLA SORTE SIVČEK V HMELJIŠČIH – SODELOVANJE V EIP PROJEKTU STROČNICE: PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA

IHPS v okviru projekta EIP Stročnice: pridelava, predelava in uporaba vodi temo dodelave tehnologije pridelave visokega fižola v hmeljiščih v premeni. V demonstracijskem poskusu, ki se izvaja na KG Leskošek, prikazujemo pridelavo visokega fižola z zmanjšanim odmerkom mineralnega dušika in uvajanje inokulacije semena visokega fižola pred setvijo, pri čemer so uporabljene vrvice iz naravnih materialov kot zamenjava za okoljsko sporne polipropilenske vrvice.

Celotni članek si lahko preberete na tej povezavi.

Obiranje visokega fižola, posajenega v hmeljišče

Visok fižol, posajen v hmeljišče Leskoškovih, je v letu 2019 zaradi suše in vetrovnega vremena zelo hitro dozoreval in dozorel pred pričakovanim terminom, in sicer konec oktobra. Obiranje fižola na njivi poteka s traktorjem in stolpom, na katerem je delavec, ki trga rastline z žičnice in jih polaga na prikolico. Rastline smo pobirali – trgali ločeno za vsako parcelo posebej in jih sproti odvažali do hale Leskoškovih. Rastline fižola se ročno potiskajo v mlatilnico. Iz mlatilnice leti zrnje fižola in fižolovka, postopek pa je treba večkrat ponoviti, da izpade vso zrnje. Pridelek je treba še očistiti, saj vsebuje primesi – delce rastlin, ki smo jih pobrali skupaj z zrnjem.   

  

  

Predstavitev projekta v Minutah za kmetijstvo in podeželje na Radiu Ognjišče

Dr. Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je spregovorila o raziskovalnem projektu, ki išče najbolj optimalno agrotehniko za pridelavo visokega fižola v hmeljiščih v premeni. Novinar Robert Božič. Posnetek oddaje na povezavi:

https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mkp_2019_07_17_dr_Barbara_Ceh_Pridelava_strocnic_v_hmeljiscih_v_premeni

Poletna dela v posevku visokega fižola v hmeljišču

Posevek fižola se dognojuje z dušikom, ko je fižol visok vsaj 15 cm, seveda če se seme pred setvijo ne inokulira. Za zatiranje plevelov in za rahljanje skorje se večkrat kultivira medvrstni prostor. Posevek se pregleduje glede bolezni in škodljivcev; v našem poskusu jih v letu 2019 ni bilo opaziti. PLA vrvica iz koruznega škroba se je zelo dobro obnesla skozi celotno sezono – bila je popolnoma primerljiva s polipropilensko vrvico.

   

Predavanje na strokovnem srečanju hmeljarjev

5. junija 2019 smo izvedli predavanje na strokovnem srečanju hmeljarjev; predstavili smo projekt in pomen inokulacije semena stročnic neposredno pred setvijo ter drugo možnost zmanjšanja odmerka dušika v pridelavi visokega fižola – uporabo gnojil z dušikom v počasi sproščujočih oblikah.

Uporaba vrvic iz polimera škroba koruze kot vodila za visok fižol namesto polipropilenskih vrvic

Polipropilenske vrvice povzročajo v okolju resen problem, kot tudi vsa ostala plastika, ki jo v sodobni družbi pretirano uporabljamo za najrazličnejše izdelke, saj je material zelo prijeten za uporabo z vrsto izrednih lastnosti, ampak po drugi strani zelo okoljsko sporen. Zato smo v demonstracijskem poskusu v primerjavi z belo polipropilenske vrvico uporabili rumeno vrvico iz polimera škroba koruze (PLA). Med sezono bomo opazovali odziv te vrvice na okolje in kako se bo nanjo odzval fižol. PLA vrvica je biorazgradljiva in se pri kompostiranju razgradi na naravne elemente/snovi.

Izvedba poskusa v praksi na KG Leskošek

8. maja 2019 smo posejali poskus z visokim fižolom v hmeljišče v premeni na KG Leskošek. Obravnavanja so kombinacije inokulacije semena fižola pred setvijo / brez inokulacije, običajen obrok dušika (N) / zmanjšan obrok N, KAN / gnojilo z N s počasnim sproščanjem. V nadaljevanju leta bomo spremljali rast in razvoj fižola glede na obravnavanje, pridelek, pojav bolezni in škodljivcev.

Usposabljanje za inokulacijo semena stročnic neposredno pred setvijo

Inokulacija semena je ključnega pomena za doseganje višjih pridelkov semena in beljakovin. V poskusu na KG Leskošek bomo raziskali in prikazali, ali to velja tudi za visok fižol v žičnicah hmelja. Preko fiksacije pokrijejo stročnice do 60 % potreb po N. Bolj učinkovita je neposredna ‚okužba‘ semen z mikroorganizmi kot že kupljeno inokulirano seme, saj se pri skladiščenju in transportu bakterije lahko poškodujejo.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2020 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki