Vpis sorte hmelja Styrian Kolibri v slovensko sortno listo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je dne 1. 2. 2017 izdala odločbo o vpisu nove sorte hmelja Styrian Kolibri v sortno listo RS, njena žlahtniteljska oznaka je bila 214/61.

Sorta Styrian Kolibri spada v t.i. skupino dišavnih sort hmelja in ima specifično sestavo eteričnega olja z visoko vsebnostjo farnesena, ki je kar dva do trikrat višja kot pri standardnih sortah Savinjski golding in Aurora. Suhi storžki izrazito izražajo cvetlično aromo.

Na poskusnih lokacijah je sorta v letu 2015 dosegala statistično značilno višji pridelek od obeh standardnih sort na eni lokaciji, na eni lokaciji je bil pridelek statistično značilno višji od sorte Savinjski golding, na eni pa je bil nižji od obeh standardov. V 2016 je bil pridelek sorte Styrian Kolibri statistično značilno višji od obeh standardnih sort na vseh treh lokacijah. V preizkušanju je sorta dosegla pričakovane vrednosti alfa-kislin (aromatična sorta) primerljive s sorto Savinjski golding, analiza podatkov ni pokazala statistično značilnih razlik.

Sorta izraža občutljivost na verticilijsko uvelost hmelja, zato ni primerna za sajenje na okužena območja. Prav tako izraža občutljivost na primarno okužbo hmeljeve peronospore, hmeljevo pepelovko ter sivo pegavost in cerkosporno pegavost hmelja, ki lahko v določenih letih povzročita veliko škode.

Za sorto Styrian Kolibri smo pričeli izvajati postopke zaščite sorte, zato IHPS kot žlahtnitelj sorte in nosilec intelektualne lastnine ne dovoljuje razmnoževanja omenjene sorte za namen sajenja izven območja Slovenije.

Dosedanjo oznako sorte 214/61 – registrska številka sorte HUL036 – v vseh seznamih in registrih (predvsem v Registru kmetijskih gospodarstev) spremenite v ime Styrian Kolibri.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki