Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

CRP V4-2207 Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji

Predstavitev

V Sloveniji se povečuje povpraševanje po izdelkih in znanju o pridelavi in predelavi zelišč, obenem pa se povečuje tudi število pridelovalcev zelišč in pridelovalnih površin. Povečuje se tudi število domačih in tujih ponudnikov različnih izdelkov iz zelišč in z zeliščarstvom povezanih storitev. V Sloveniji nimamo kakovostnih podatkov o pridelavi zelišč. Partnerstvo sestavljajo tri inštitucije z obsežnim znanjem in kompetencami na področju pridelave in konzumacije zelišč: vodilni Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, UNM Fakulteta za zdravstvene vede in UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Najpomembnejši rezultati/izsledki bodo:

 • Elaborat: Identifikacija potreb potrošnikov in pridelovalcev ter izbor ustreznih zelišč,
 • Analiza evidenc kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo zelišč in vrste/količina tako pridelanih zelišč,
 • Analiza pridelovalcev zelišč, ki nimajo statusa kmeta in vrste/količina tako pridelanih zelišč,
 • Zasnova tehnološko-ekonomskih modelov za kalkulacijo stroškov pridelave,
 • Analiza tehnološko-ekonomskih vsebin anketiranja pridelovalcev zelišč v okviru širšega koncepta ankete za namen ekonomskih modelov,
 • SWOT analiza slovenskega trga z zelišči od 2022-2027,
 • Izdelana metodologija za izračun pridelka za različne vrste in dele zelišč (cela rastlina, listi, cvetovi, seme, korenine) ter predstavljen način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec,
 • Izdelani predlogi za ukrepe za doseganje ciljev v novem programskem obdobju,
 • Elaborat: Rezultati modelnih kalkulacij pridelovalnih stroškov za projektno izbrana zelišča z analizo praga rentabilnosti za manjši in večji obseg pridelave,
 • Ovrednoten potencial pridelave laškega smilja v Sloveniji,
 • Priročnik s tehnološkimi listi pridelave zelišč, ki se pridelujejo v večjem obsegu, ki bo vključeval tudi stroškovno analizo pridelave izbranih zelišč,
 • Elaborat: Potencial pridelave zelišč v Sloveniji,
 • Elaborat: Vpliv gojenja zelišč na okolje,
 • Elaborat: Vpliv nabiralništva na okolje,
 • Smernice za prenos prostorastočih zelišč v agroekosistem,
 • Posodobljene Smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči 2022-2027.

Ker obstoječe študije niso obravnavale potreb na področju zeliščarstva, v katerih bi vključile različne vpletene oziroma deležnike ter jih celovito analizirale z različnimi metodami, skušamo zapolniti to raziskovalno vrzel. Projekt omogoča tudi podlago zakonodajalcu za sprejem – na rezultatih raziskav temelječih – sistemskih rešitev na tem področju in s tem oblikovanja novih strategij ter omogočanje možnosti za zaposlitev velikega deleža ljudi.

 

 1. Ugotoviti stanje pridelave zelišč v Sloveniji ter vzpostaviti metodologije za izračun povprečnega pridelka za različne vrste in dele zelišč ter poiskati način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec;
 2. ugotoviti potrebe potrošnikov, pridelovalcev, možnosti povezovanja in odkupovanja ter izbrati okoljsko in tržno najustreznejša zelišča za pridelavo v Sloveniji;
 3. stroškovna analiza pridelave zelišč, ki imajo največji potencial pridelave in prodaje v Sloveniji ter ovrednotenje vpliva gojenja izbranih zelišč na okolje;
 4. celovito ovrednotiti potencial pridelave zelišč ter posodobiti in pripraviti usmeritve za pripravo Smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči s poudarkom na ukrepih, ki bi povečali pridelavo zelišč v Sloveniji.

Program ciljnega raziskovalnega projekta je razdeljen v 7 delovnih sklopov (DS), ki potekajo povezano in z medsebojnim sodelovanjem vseh sodelujočih. Vodja projekta skrbi za kooperativno sodelovanje vseh vključenih.

DS1: ANALIZA STANJA GOJENJA ZELIŠČ V SLOVENIJI

Cilj: Ugotoviti stanje gojenja zelišč v Sloveniji

DS2: VZPOSTAVITEV METODOLOGIJE ZA IZRAČUN PRIDELKA ZA RAZLIČNE VRSTE IN DELE ZELIŠČ TER PRETVORBA RAZLIČNIH PRIDELKOV NA SKUPNI IMENOVALEC

Cilj: Vzpostavitev metodologije za izračun povprečnega pridelka za različne vrste in dele zelišč (listi, cvetovi, cela rastlina, seme, korenine) ter poiskati način pretvorbe različnih pridelkov na skupni imenovalec

DS3: IDENTIFIKACIJA POTREB POTROŠNIKOV IN PRIDELOVALCEV TER IZBOR USTREZNIH ZELIŠČ

Cilji:

 1. ugotoviti potrebe potrošnikov in pridelovalcev,
 2. možnosti povezovanja pridelovalcev in odkupovanja zelišč,
 3. izbrati okoljsko in tržno najustreznejše zelišča za pridelavo v Sloveniji.

DS4: STROŠKOVNA ANALIZA PRIDELAVE IZBRANIH ZELIŠČ 

Cilj: Stroškovna analiza gojenja zelišč, ki imajo največji potencial pridelave in prodaje pri nas.

DS5: OVREDNOTENJE VPLIVA GOJENJA IZBRANIH ZELIŠČ NA OKOLJE

Cilj: Ovrednotenje vpliva gojenja izbranih zelišč rastlin na okolje. 

DS6: OVREDNOTENJE POTENCIALA PRIDELAVE IZBRANIH ZELIŠČ V SLOVENIJI

Cilj: celovito ovrednotiti potenciala pridelave zelišč v Sloveniji.

DS7: POSODOBITI SMERNICE RAZVOJA LOKALNE OSKRBE Z ZELIŠČI

Cilj: Posodobiti in pripraviti nove Smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči s poudarkom na kratkoročnih in dolgoročnih ukrepih, ki bi povečali pridelavo zelišč v Sloveniji. 

Partnerji v projektu imamo številne reference z obravnavanega področja, naše sodelovanje na narodni in mednarodni ravni je obsežno. Sodelujemo:

Nosilna raziskovalna organizacija
416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (SICRIS)
vodja projekta dr. Barbara Čeh, znanstvena svetnica

Raziskovalni organizaciji – soizvajalki:

2906 UNM Fakulteta za zdravstvene vede (SICRIS)

2790 UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (SICRIS)

Raziskovalci projektne skupine

Pod IHPS:

 • 18132 – Barbara Čeh – vodja projekta
 • 7493 – Nataša Ferant
 • 11171 – Martin Pavlovič
 • 18828 – Andreja Čerenak
 • 23196 – Monika Oset Luskar
 • 29891 – Bojan Čremožnik
 • 51973 – Marjeta Eržen

Pri Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije:

 • 20038 – Dunja Bandelj
 • 32571 – Alenka Baruca Arbeiter
 • 30863 – Matjaž Hladnik

Pri Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene:

 • 16116 – Karmen Erjavec
 • 16002 – Nevenka Kregar Velikonja

1. oktober 2022 do 30. september 2024

Projekt je sofinanciran v skupni višini 120.000 EUR, od tega v višini 60.000 EUR iz sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in v višini 60.000 EUR iz sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP).

Logotip: Javna agencija za raziskovalno dejavnoct Republike SlovenijeLogotip: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani