Ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč

Strokovna naloga Ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč se na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije izvaja z namenom, da bi pridelovalcem ponudili ustrezne podatke za pridelavo določenih zelišč na posameznih območjih Slovenije, saj so za Slovenijo značilne zelo raznolike vremenske razmere in različni tipi tal, kar omogoča pridelavo različnih zdravilnih zelišč.  S tega stališča bi lahko pridelavo zelišč šteli kot zanimivo kmetijsko dejavnost, ki na kmetijah predstavljala osnovno ali dopolnilno dejavnost.

Trenutna agrotehnika pridelave zdravilnih zelišč zahteva veliko ročnega dela, zato je za pridelovanje primerna zlasti pridelava na manjših površinah. Glede na različne habitate v Sloveniji je potrebno preizkusiti pridelavo tržno zanimivih zdravilnih zelišč na več različnih lokacijah, s čimer je omogočeno svetovanje zainteresiranim, kje je pridelava mogoča in priporočljiva in na kakšen način.

Možnost pridelave zdravilnih zelišč na različnih lokacijah preizkušamo zlasti pri tistih zdravilnih zeliščih, za katere se zanimajo na kmetijah, predelovalci zelišč, prehranska in farmacevtska industrija. Interes za različne vrste zdravilnih zelišč se sicer ves čas spreminja. V okviru strokovne naloge proučujemo rast in razvoj rastlin, občutljivost na bolezni in škodljivce, pridelek in kvaliteto pridelka po evropski farmakopeji.

SL1
Poskusno polje v Idrijskih Krnicah: požeti ožepek (Hysopuss officinalis L.) in laški smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) v ozadju
SL2
Poskusna pridelava visokostebelnega jegliča (Primula elatior L.) v Žalcu tik pred izkopom korenin (oktober 2015)

 

 

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2018 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki