Javna služba za zelišča

V letu 2018 se je strokovna naloga Ekološka rajonizacija zelišč preoblikovala v skladu z Uredbo o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (UL RS 60/17) v Javno službo za zelišča, ki je  v okviru Javne službe v vrtnarstvu in vsebuje:

 • selekcijo zelišč,
 • introdukcijo in ekološko rajonizacijo zelišč ter  ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo in
 • tehnologijo pridelave zelišč.

Pridelava zelišč je v zadnjem obdobju vedno bolj zanimiva kmetijska in tudi tržna dejavnost. Zaradi različnih agroekoloških razmer pridelovanja v Sloveniji, je izbor vrst mnogoštevilen in zato tudi možnost pridelave v vseh agroekoloških področjih. Pridelavo tržno zanimivih zelišč je potrebno preizkusiti na različnih habitatih po Sloveniji. Pridelava naj bi potekala v skladu z ekološkimi smernicami.

V letu 2018 se bodo opravili poskusi:

– selekcije zelišč pri kolmežu (Acarus calamus L.),

– introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje uporabne vrednosti za predelavo  se bo izvajala na različnih lokacijah po Sloveniji (Žalec, Blatna Brezovica in Logarska dolina- višinska lokacija). Preskušamo naslednje vrste: riček (Camelina sativa), drobnocvetni vrbovec (Epilobium parviflorum Schreb.) in komarček (Foeniculum vulgare Mill.) in

– tehnologije pridelave potekajo na rožmarinu (določevanje odmerka dušika za gnojenje) in na ričku (določevanje ustrezne količine semena za setev).

Pri vseh poskusih spremljamo razvojne faze zelišč, določamo količino pridelka ter občutljivost rastlin na bolezni in škodljivce. Kemične analize izvedemo v skladu z evropsko farmakopejo (to so predpisi o kakovosti droge) na pridelani drogi (posušen uporabni del rastline).

Glavni namen javne službe za zelišča je, da slovenskim pridelovalcem zelišč ponudimo pravilni izbor semena in sadik za uspešno pridelovanje tako različnih vrst, kot tudi različnih sort ene vrste.

Cilji naloge so:

 • pridelovalce zelišč ter slovensko farmacevtsko in prehrambno industrijo oskrbovati s kvalitetno domačo surovino,
 • izbrati najprimernejše vrste/sorte zelišč za pridelovanje v različnih območjih v Sloveniji,
 • določiti tehnologijo pridelave in določiti stroške pridelave.

Kazalniki naloge so:

 • št. rastlinskih vrst vključenih v preizkušanje,
 • št. opravljenih ogledov poskusnih površin,
 • št. izvedenih poljskih poskusov,
 • ogledi poskusnih površin in zabeležena opazovanja,
 • št. opravljenih kemičnih analiz,
 • ovrednotene analize,
 • ovrednoten pridelek in njegova kakovost,
SL1
Poskusno polje v Idrijskih Krnicah: požeti ožepek (Hysopuss officinalis L.) in laški smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) v ozadju
SL2
Poskusna pridelava visokostebelnega jegliča (Primula elatior L.) v Žalcu tik pred izkopom korenin (oktober 2015)

 

 

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2019 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki