Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Integrated Pest Management – main topic of 13. slovenian …

IHPS_DVRS_13_posvet
Uvodni nagovor ga. Zupančič (IHPS)

7. in 8. marca 2017 je v Rimskih Toplicah potekalo 13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, katerega soorganizator je bil Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Oddelkom za agronomijo. Posvet se izvaja na vsaki dve leti pod okriljem Društva za varstvo rastlin Slovenije. Letošnjega posveta se je udeležilo 300 udeležencev, ki so prišli iz 9 držav.

Glavna tema posveta je bila “Integrirano varstvo rastlin – novi pristopi in izzivi v kmetijski pridelavi ter nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji”. Veliko število prispevkov (96), ki so bili predstavljeni na tem posvetovanju, priča o aktivnosti slovenske fitomedicinske stroke. Značilnost posvetovanja je, da se preko predavanj in diskusij pridobijo nova spoznanja, dognanja, ki jih lahko uporabimo neposredno v praksi. Prav tako se na ta način izoblikujejo smernice in izhodišča za novo zakonodajo na področju varstva rastlin in FFS.

V okviru posvetovanja je bil izdan Zbornik izvlečkov referatov, ki je objavljen na spletni strani Društva za varstvo rastlin Slovenije (http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_17.pdf), po posvetu bo izdan tudi Zbornik prispevkov.

Po končanem prvem dnevu posvetovanja je potekala tudi slavnostna večerja, ker so udeleženci lahko poskusili pivo zvarjeno na IHPS in sicer iz novih sort hmelja. Udeleženci posvetovanja so imeli priložnost za druženje in izmenjavo mnenj  ter navezovanja novih stikov.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map