Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Hmeljarske informacije, Letnik 39, št. 18, 25. November 2022

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Editor: dr. Magda Rak Cizej
Editorial staff email: magda.rak-cizej@ihps.si
Edition: 200 izvodov
Ikona: Storžek hmelja v dveh barvah (temnozeleni listi in svetlo zeleni storžek)
ISSN 2536 - 2062
Letnik 39, št. 18
25. November 2022

Skromnejša svetovna ponudba hmelja za pivovarsko leto 2023 (M. Pavlovič)

V prispevku se navezujemo na oktobrski zapis (pdf [1,2 mB]) o trgu s hmeljem v Hmeljarskih informacijah št. 17, kjer povzemamo tržne razmere v letu 2021. S pričakovano proizvodnjo 1.879 milijonov hl piva v pivovarskem letu 2022 je bil pridelek količine grenčic (alfa-kislin) izravnan s povpraševanjem pivovarn na ravni okoli 9.000 ton. Letina 2021 je imela ocenjen tržni presežek okoli 3.600 ton grenčic.

Kaj pa letos? Priča smo podpovprečnim svetovnim pridelkom hmelja v letu 2022. S tem pa tudi že najavljeni oživitvi prostega trga s hmeljem. V nasprotju z letom 2021 so bile namreč rastne razmere v najpomembnejših pridelovalnih evropskih območjih poleti 2022 izjemno neugodne. Nadpovprečno vroči dnevi, pomanjkanje padavin v poletnih mesecih od junija do septembra in prisotna škoda po toči je zaznamovala pridelek hmelja in grenčic (alfa-kislin) tako nemških, čeških, francoskih, kot tudi slovenskih hmeljarjev. Iz posameznih tržnih poročil novembrske video-seje Ekonomske komisije Svetovne hmeljarske organizacije (IHGC) ugotavljamo, da pridelki pri številnih sortah hmelja niso dosegli niti tistih – v rekordno sušnem in po letini skromnem letu 2003. Izjemoma so letos zadovoljni le hmeljarji na Poljskem in v Španiji, kjer so bile vremenske razmere ugodnejše.

Celotno obvestilo: docx  [1,4 mB], pdf  [1,3 mB]

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map