Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Obvestila

Obvestilo vinogradnikom

27.06.2022

SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA Ulov odraslih osebkov ameriškega škržatka spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (RLP). V vinogradih, kjer spremljamo razvojne stadije ameriškega škržatka, prevladujejo nimfe L3 in povečuje se delež nimf...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

27.06.2022

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 73, ko so jagode v velikosti prosenih zrn. ...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

17.06.2022

Zatiranje ameriškega škržatka Za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (FD) je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe ter v okuženih območjih in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka – prenašalca FD. V skladu s...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

14.06.2022

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte presegla fazo polnega cvetenja in je v fenološki fazi BBCH 66 – 68 (60 do 80 % odpadlih...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

03.06.2022

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline vinska trta v povprečju na opazovane lokacije prehaja iz fenološke faze BBCH 55 (socvetja jasno vidna do socvetja nabrekla, cvetovi tesno stisnjeni...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

26.05.2022

Fenološki razvoj vinske trte Fenološki razvoj vinske trte zelo hitro napreduje. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 53-55 (socvetja...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

17.05.2022

FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 07 - 08 (začetek odpiranja brsta do odpiranja brsta, ko so jasno vidne...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

17.05.2022

Fenološki razvoj vinske trte Ekstremno visoke temperature v zadnjem tednu so zelo pospešile fenološki razvoj vinske trte in priraščanje mladic. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na...

Read more

Obvestilo vinogradnikom

09.08.2021

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 79 - večina jagod se med seboj dotika. Peronospora in oidij vinske...

Read more
Ni slike

Obvestilo vinogradnikom

16.07.2021

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 77 - začetka dotikanja jagod do BBCH 79 - večina jagod se med seboj...

Read more
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map