Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Nataša Ferant

Title, name and surname
Mag. Nataša Ferant
Full title
Univ. dipl. biolog, višja strokovna-raziskovalna sodelavec
Department (abbreviation)
ORTO
Workplace
Vodja področja zdravilnih in aromatičnih rastlin
Group
Raziskovalci
Phone
03 71 21 635
Email
Natasa.Ferant@ihps.si
Področje dela

Zdravilne in aromatične rastline.

Delovne izkušnje

2006 in 2016: Organizacija 30 in 40-letnice Vrta, ki je vključevalo seminar in dneve odprtih vrat.;

2004 – danes: Kuratorka Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin in odgovorna za to področje;

2004 – danes: Vodja Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin, vodim vzgojo eko sadik in semena zdravilnih in aromatičnih rastlin na IHPS in nudim nasvete vsem zainteresiranim o pridelavi in predelavi zdravilnih in aromatičnih rastlin;

2002 – danes: Koordinatorka na IHPS za gensko banko hmelja in zdravilnih rastlin ter odgovorna za gensko banko zdravilnih in aromatičnih rastlin;

2002 do 2005:  Nosilka strokovne naloge ‘Certificiranje sadilnega materiala v hmeljarstvu’;

1996: Zasnova genske banko zdravilnih rastlin in vitro;

1994 – 2002: Sodelovanje na področju hmelja pri programu javnih služb Genska banka kmetijskih rastlin v okviru Genske banke hmelja in zdravilnih rastlin;

1994: Zasnova genske banke hmelja in vitro;

1992-2000: Postavitev certifikacijske sheme za sadilni material za hmelj;

1988-2005: Sodelavec na področju vzgoje in kontrole sadilnega materiala v hmeljarstvu;

1986-2002: Vodja področja brezvirusni sadilni material v hmeljarstvu;

1985-2002:  Vodja na področju tkivnih kultur od na IHPS;

1985-2002: Raziskovalka na področju biotehnike hmelja in kmetijskih rastlin. Vpeljava metode eliminacije virusov pri hmelju in postavitev certifikacijske sheme za sadilni material v hmeljarstvu.

  • Vodja strokovne naloge Genska banka na IHPS
  • Od 2005 dalje dela na področju zdravilnih in aromatičnih rastlin (kurator Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin)

  Vodi področje izobraževanja v okviru obvezne prakse dijakov in študentov na IHPS

 • Kratek življenjepis

  Mag. Nataša Ferant je zaključila Gimnazijo Celje leta 1979 in nadaljevala študij Biologije na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, kjer je leta 1985 zaključila študij z diplomsko nalogo: Tkivna kultura kot metoda za vzgojo aviroznega hmelja, Humulus lupulus L. cv. Savinjski golding, pod mentorstvom prof. dr. Nade Gogala.

  Leta 1985 se je zaposlila na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, kjer je vpeljala področje tkivnih kultur, eliminacijo virusov pri hmelju in mikropropagacijo nekaterih zdravilnih rastlin.

  Od 1988 do 1994 je na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, opravljala magistrski študij, ki ga je zaključila z magistrsko nalogo ‘Koreninjenje mikropotaknjencev hmelja (Humulus lupulus L.) na različnih koncentracijah avksinov in vitro in in vivo‘ pod mentorstvom prof. dr. Nade Gogala.

  Od 2005 vodi področje zdravilnih in aromatičnih rastlin, kjer vodi tudi gensko banko hmelja in zdravilnih rastlin.

  Pedagoško delo
  /
  Dosežki in nagrade
  /
  Članstvo

  Član skupine On-farm Conservation and Management Working Group pri ECPGR

  Izbrana dela (max 5)

  VOVK, Irena, SIMONOVSKA, Breda, ALBREHT, Alen, BRULC, Lučka, GLAVNIK, Vesna, FERANT, Nataša, ČERVEK, Matjaž. Enrichment of yolks with zeaxanthin and b-cryptoxanthin from Chinese lantern (Physalis alkekengi var. franchetii). European journal of ophthalmology, ISSN 1120-6721, 2015, vol. 25, iss. 4, str. e62.

  FERANT, Nataša, ČEH, Barbara. Vpliv rastišča na pridelek in vsebnost eteričnega olja pri žajblju (Salvia officinalis L.) = Impact of habitat on the yield and essential oil content of sage (Salvia officinalis L.). Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2014, 21, str. 85-92, ilustr.

  MAXTED, Nigel, ČOP, Jure, FERANT, Nataša, et al. Current and future threats and opportunities facing European crop wild relative and landrace diversity. V: MAXTED, Nigel (ur.), et al. Agrobiodiversity conservation : securing the diversity of crop wild relatives and landraces. Wallingford [etc.]: CABI, cop. 2012, str. 333-353.

  RADIŠEK, Sebastjan, FERANT, Nataša, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka. Identification of a phytoplasma from the aster yellows group infecting purple coneflower (Echinacea purpurea) in Slovenia. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2009, vol. 58, str. 392.

  FERANT, Nataša. Differentiation of hop (Humulus lupulus L.) in vitro. Plant physiology and biochemistry, ISSN 0981-9428. [Print ed.], 1996, s

  Povezava Cobiss
  /
  SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
  © 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map