Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Kontakt

Kontaktne informacije

Naslov:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2
3310 Žalec, Slovenija

Telefon:

Faks:

+386037121620

E-naslov:

ID za DDV:

SI93987161

TRR:

01100-6000006134

Seznam zaposlenih

Janja Bosnar
Naziv:
Univerzitetna diplomirana inženirka kemijskega inženirstva
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec VII/2
Telefon:
03 71 21 630
Preberi več
Primož Bukovec
Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Pooblaščeni ocenjevalec usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v okolju, vodja oddelka od 2011
Telefon:
03 71 21 640 GSM: 041 783 091
Preberi več
Barbara Čeh
Naziv:
doktorica kmetijskih znanosti, univ. dipl. inž. agr., znanstvena svetnica
Delovno mesto:
Raziskovalka na področju prehrane in fiziologije rastlin
Telefon:
03 71 21 612
Preberi več
Andreja Čerenak
Naziv:
Doktorica biotehnoloških znanosti, univerzitetna diplomirana biologinja, magistrica znanosti, znanstvena svetnica
Delovno mesto:
Raziskovalka na področju žlahtnjenja, biotehnologije in genetike rastlin
Telefon:
03 71 21 633 GSM: 041 469 536
Preberi več
Bojan Cizej
Naziv:
univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Delovno mesto:
Direktor
Telefon:
03 71 21 602 GSM: 041 790 936
Preberi več
Bojan Čremožnik
Naziv:
dipl. inž. agr. in hort.
Delovno mesto:
Razvojni inženir VII/1
Telefon:
03 71 21 636 GSM: 031 342 922
Preberi več
Maja Dobrajc
Naziv:
Magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom
Delovno mesto:
asistent
Telefon:
03 71 21 606
Preberi več
Marjeta Eržen
Naziv:
Doktorica znanosti
Delovno mesto:
Asistent
Telefon:
Preberi več
Nataša Ferant
Naziv:
Univ. dipl. biolog, višja strokovna-raziskovalna sodelavec
Delovno mesto:
Vodja področja zdravilnih in aromatičnih rastlin
Telefon:
03 71 21 635
Preberi več
Alenka Ferlež Rus
Naziv:
univerzitetna diplomirana inženirka agronomije
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 616 GSM: 041 399 304
Preberi več
Aleksander Flajs
Naziv:
Inženir kmetijstva – smer agronomija
Delovno mesto:
Vodilni inženir VI
Telefon:
03 71 21 635/614 GSM: 041 291 305
Preberi več
Sabina Gobec
Naziv:
inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Operativni inženir VI
Telefon:
03 71 21 632
Preberi več
Marija Grašinar Ašenberger
Naziv:
dipl.inž.agr. in hort.
Delovno mesto:
Področni svetovalec I
Telefon:
03 71 21 629
Preberi več
Tanja Guček
Naziv:
doktorica znanosti
Delovno mesto:
Asistent z doktoratom
Telefon:
040 644 708
Preberi več
Amanda Herodež
Naziv:
magistrica managementa
Delovno mesto:
Poslovni sekretar
Telefon:
03 71 21 600
E-naslov:
Preberi več
Nataša Horvat
Naziv:
Delovno mesto:
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več
Marija Hribernik
Naziv:
dipl. inž. kem. tehnol.
Delovno mesto:
Vodja kakovosti na IHPS
Telefon:
03 71 21 631
Preberi več
Boštjan Hrustl
Naziv:
inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Operativni inženir VI
Telefon:
03 71 21 627, GSM: 040 164 283
Preberi več
Ana Karničnik
Naziv:
Magistrica biotehnologije
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec
Telefon:
031 478 562
Preberi več
Uroš Kolenc
Naziv:
dipl.inž.agr. in hort.
Delovno mesto:
Razvojni inženir VII/1
Telefon:
03 71 21 627, GSM: 051 388 719
Preberi več
Iztok Jože Košir
Naziv:
doktor kemijskih znanosti, univ. dipl, kem., znanstveni svetnik
Delovno mesto:
Raziskovalec na področju agrokemije in pivovarstva, vodja oddelka
Telefon:
03 71 21 608 GSM: 041 525 869
Preberi več
Tanja Kumer
Naziv:
dipl. inž. agronomije
Delovno mesto:
vodilni inženir VI
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več
Gregor Leskošek
Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 662 GSM: 031 819 532
Preberi več
Joško Livk
Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir agronomije
Delovno mesto:
Certificiranje pridelka in sadilnega materiala hmelja
Telefon:
03 71 21 642, GSM: 041 647 404
E-naslov:
Preberi več
Simona Luskar
Naziv:
magistrica znanosti o okolju; uni. dipl. inž. kmet, smer poljedelstvo in vrtnarstvo
Delovno mesto:
Ocenjevalka fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Telefon:
03 71 21 646
Preberi več
Lucija Luskar
Naziv:
Master of Science in Biotechnology
Delovno mesto:
Young researcher
Telefon:
Preberi več
Marija Malovrh
Naziv:
Diplomirani biolog
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 646
Preberi več
Maja Matavž
Naziv:
prof. geo. in ang. jezika
Delovno mesto:
Knjigovodja VII/1
Telefon:
03 71 21 623
Preberi več
Roberto Motoh
Naziv:
inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Operativni inženir VI
Telefon:
03 71 21 627, GMS: 031 685 330
Preberi več
Boštjan Naglič
Naziv:
Delovno mesto:
Asistent z doktoratom
Telefon:
03 71 21 641
Preberi več
Miha Ocvirk
Naziv:
Doktor bioznanosti, Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije
Delovno mesto:
Znanstveni sodelavec
Telefon:
03 71 21 610
Preberi več
Monika Oset Luskar
Naziv:
Univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva
Delovno mesto:
Višji svetovalec področja I
Telefon:
03 71 21 634 GSM: 041 894 635
Preberi več
Janez Ozimek
Naziv:
Inženir živilstva
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec
Telefon:
03 71 21 630
Preberi več
Martin Pavlovič
Naziv:
znanstveni svetnik (2003)
Delovno mesto:
raziskovalec na področju agrarne ekonomike
Telefon:
03 71 21 618
Preberi več
Jolanda Persolja
Naziv:
Magistrica biotehničnih znanosti, diplomirani inženir agronomije
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 646
Preberi več
Franček Poličnik
Naziv:
magister inženir hortikulture (MSc)
Delovno mesto:
Asistent VII/2
Telefon:
03 71 21 663, GSM 051 271 968
Preberi več
Vanja Poznič
Naziv:
Gimnazijski maturant
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 637
Preberi več
Ankica Premužič
Naziv:
Delovno mesto:
Tehnični delavec III
Telefon:
03 71 21 637
Preberi več
Boštjan Punčoh
Naziv:
Delovno mesto:
Telefon:
03 71 21 645
Preberi več
Sebastjan Radišek
Naziv:
Znanstveni svetnik (2016)
Delovno mesto:
Raziskovalec na področju varstva rastlin – fitopatologija
Telefon:
03 71 21 626, GSM: 041 394 679
Preberi več
Magda Rak Cizej
Naziv:
Doktorica agronomskih znanosti, univerzitetna diplomirana agronomka, magistrica znanosti
Delovno mesto:
Višje strokovno raziskovalna sodelavka, Vodja Oddelka za varstvo rastlin
Telefon:
03 71 21 624 GSM: 031 280 333
Preberi več
Andreja Rojnik
Naziv:
Inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Vodja finančno računovodske službe II
Telefon:
03 71 21 604, 031 674 686
Preberi več
Ksenija Rutnik
Naziv:
Magistrica inženirka kemijske tehnike
Delovno mesto:
Mlada raziskovalka
Telefon:
03 71 21 630
Preberi več
Tatjana Selič
Naziv:
/
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več
Janja Stepišnik
Naziv:
Delovno mesto:
Telefon:
03 71 21 623
Preberi več
Mitja Strašek
Naziv:
Diplomirani inženir agronomije
Delovno mesto:
Strokovni sodelavec VI
Telefon:
03 71 21 638, GMS: 040 551 743
Preberi več
Žan Trošt
Naziv:
Magister inženir hortikulture
Delovno mesto:
Strokovni sodelavec
Telefon:
03 71 21 642
E-naslov:
Preberi več
Blaž Verdel
Naziv:
dipl. ekotehnolog
Delovno mesto:
vodilni inženir VI
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več
Davorin Vrhovnik
Naziv:
univ.dipl. ing.agr
Delovno mesto:
Področni podsekretar - Vodja poskusnega posestva
Telefon:
041 802 245
Preberi več
Ivica Skubic Zapušek
Naziv:
vrtnar
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 637
Preberi več
Silvija Žgajner
Naziv:
Dipolomirani inženir agronomije in hortikulture
Delovno mesto:
Področni svetovalec I
Telefon:
03 71 21 629
Preberi več
Darja Zupanc
Naziv:
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 625
Preberi več
Silvo Žveplan
Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 628 GSM: 041 361 678
Preberi več
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani