Kontakt

Kontaktne informacije

Naslov:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2
3310 Žalec, Slovenija

Telefon:

Faks:

+386(0)3 7121620

E-naslov:

ID za DDV:

SI93987161

TRR:

01100-6000006134

Seznam zaposlenih

Primož Bukovec

Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent, vodja oddelka od 2011
Telefon:
03 71 21 640 GSM: 041 783 091
Preberi več

Barbara Čeh

Naziv:
doktorica kmetijskih znanosti, univ. dipl. inž. agr., višja znanstvena sodelavka
Delovno mesto:
Raziskovalka na področju prehrane in fiziologije rastlin
Telefon:
03 71 21 612
Preberi več

Andreja Čerenak

Naziv:
Doktorica biotehnoloških znanosti, univerzitetna diplomirana biologinja, magistrica znanosti, znanstvena svetnica
Delovno mesto:
Raziskovalka na področju žlahtnjenja, biotehnologije in genetike rastlin
Telefon:
03 71 21 633 GSM: 041 469 536
Preberi več

Bojan Cizej

Naziv:
univ. dipl. inž. živ. tehn.
Delovno mesto:
Direktor
Telefon:
03 71 21 602 GSM: 041 790 936
Preberi več

Bojan Čremožnik

Naziv:
dipl. inž. agr. in hort.
Delovno mesto:
Razvojni inženir VII/1
Telefon:
03 71 21 636 GSM: 031 342 922
Preberi več

Maja Dobrajc

Naziv:
Magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom
Delovno mesto:
Mlada raziskovalka
Telefon:
03 71 21 606
Preberi več

Marjeta Eržen

Naziv:
Magistrica inženirka agronomije
Delovno mesto:
Mlada raziskovalka
Telefon:
03 71 21 661
Preberi več

Nataša Ferant

Naziv:
Univ. dipl. biolog, višja strokovna-raziskovalna sodelavec
Delovno mesto:
Vodja področja zdravilnih in aromatičnih rastlin
Telefon:
03 71 21 635
Preberi več

Alenka Ferlež Rus

Naziv:
univerzitetna diplomirana inženirka agronomije
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 616 GSM: 041 399 304
Preberi več

Aleksander Flajs

Naziv:
Inženir kmetijstva – smer agronomija
Delovno mesto:
Vodilni inženir VI
Telefon:
03 71 21 635/614 GSM: 041 291 305
Preberi več

Sabina Gobec

Naziv:
inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec VI
Telefon:
03 71 21 632
Preberi več

Marija Grašinar

Naziv:
dipl.inž.agr. in hort.
Delovno mesto:
Razvojni inženir VII/1
Telefon:
03 71 21 629
Preberi več

Tanja Guček

Naziv:
Univerzitetna diplomirana biokemičarka
Delovno mesto:
Mlada raziskovalka
Telefon:
03 71 21 606
Preberi več

Amanda Herodež

Naziv:
magistrica managementa
Delovno mesto:
Poslovni sekretar
Telefon:
03 71 21 600
E-naslov:
Preberi več

Marija Hribernik

Naziv:
dipl. inž. kem. tehnol.
Delovno mesto:
Vodja kakovosti na IHPS
Telefon:
03 71 21 631
Preberi več

Boštjan Hrustl

Naziv:
inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec VI
Telefon:
03 71 21 627, GSM: 040 164 283
Preberi več

Uroš Kolenc

Naziv:
dipl.inž.agr. in hort.
Delovno mesto:
Razvojni inženir VII/1
Telefon:
03 71 21 627, GSM: 051 388 719
Preberi več

Iztok Jože Košir

Naziv:
doktor kemijskih znanosti, univ. dipl, kem., znanstveni svetnik
Delovno mesto:
Raziskovalec na področju agrokemije in pivovarstva, vodja oddelka
Telefon:
03 71 21 608 GSM: 041 525 869
Preberi več

Gorazd Kotnik

Naziv:
Delovno mesto:
Telefon:
03 71 21 664
Preberi več

Tanja Kumer

Naziv:
dipl. inž. agronomije
Delovno mesto:
vodilni inženir VI
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več

Gregor Leskošek

Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 662 GSM: 031 819 532
Preberi več

Joško Livk

Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir agronomije
Delovno mesto:
Telefon:
03 71 21 642 GSM: 041 647 404
E-naslov:
Preberi več

Simona Luskar

Naziv:
magistrica znanosti o okolju; uni. dipl. inž. kmet, smer poljedelstvo in vrtnarstvo
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 646
Preberi več

Marija Malovrh

Naziv:
Diplomirani biolog
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 646
Preberi več

Maja Matavž

Naziv:
prof. geo. in ang. jezika
Delovno mesto:
Knjigovodja VII/1
Telefon:
03 71 21 623
Preberi več

Roberto Motoh

Naziv:
inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec
Telefon:
03 71 21 627, GMS: 031 685 330
Preberi več

Boštjan Naglič

Naziv:
Delovno mesto:
Asistent z doktoratom
Telefon:
03 71 21 641
Preberi več

Miha Ocvirk

Naziv:
Doktor bioznanosti, Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije
Delovno mesto:
Mladi raziskovalec
Telefon:
03 71 21 610
Preberi več

Damjan Omladič

Naziv:
Orodjar
Delovno mesto:
Traktorist
Telefon:
03 71 21 645, GSM: 040 899 216
Preberi več

Monika Oset Luskar

Naziv:
Univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 634 GSM: 041 894 635
Preberi več

Janez Ozimek

Naziv:
Inženir živilstva
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec
Telefon:
03 71 21 630
Preberi več

Martin Pavlovič

Naziv:
znanstveni svetnik (2003)
Delovno mesto:
raziskovalec na področju agrarne ekonomike
Telefon:
03 71 21 618
Preberi več

Jolanda Persolja

Naziv:
Magistrica biotehničnih znanosti, diplomirani inženir agronomije
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 646
Preberi več

Julija Polanšek

Naziv:
Magistrica inženirka hortikulture
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelavec
Telefon:
03 71 21 601
Preberi več

Franček Poličnik

Naziv:
magister inženir hortikulture (MSc)
Delovno mesto:
Asistent VII/2
Telefon:
03 71 21 606
Preberi več

Vanja Poznič

Naziv:
Gimnazijski maturant
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 637
Preberi več

Ankica Premužič

Naziv:
Delovno mesto:
Tehnični delavec III
Telefon:
03 71 21 637
Preberi več

Sebastjan Radišek

Naziv:
Znanstveni svetnik (2016)
Delovno mesto:
Raziskovalec na področju varstva rastlin – fitopatologija
Telefon:
03 71 21 626, GSM: 041 394 679
Preberi več

Magda Rak Cizej

Naziv:
Doktorica agronomskih znanosti, univerzitetna diplomirana agronomka, magistrica znanosti
Delovno mesto:
Višje strokovno raziskovalna sodelavka, Vodja Oddelka za varstvo rastlin
Telefon:
03 71 21 624 GSM: 031 280 333
Preberi več

Andreja Rojnik

Naziv:
Inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Vodja finančno računovodske službe II
Telefon:
03 71 21 623
Preberi več

Ksenija Rutnik

Naziv:
Magistrica inženirka kemijske tehnike
Delovno mesto:
Mlada raziskovalka
Telefon:
03 71 21 630
Preberi več

Alojz Salobir

Naziv:
Delovno mesto:
Telefon:
03 71 21 645, GSM: 041 785 409
Preberi več

Tatjana Selič

Naziv:
/
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več

Mitja Strašek

Naziv:
Diplomirani inženir agronomije
Delovno mesto:
Strokovni sodelavec VI
Telefon:
03 71 21 638, GMS: 040 551 743
Preberi več

Blaž Verdel

Naziv:
dipl. ekotehnolog
Delovno mesto:
vodilni inženir VI
Telefon:
03 71 21 638
Preberi več

Ivica Skubic Zapušek

Naziv:
vrtnar
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 637
Preberi več

Silvija Žgajner

Naziv:
Dipolomirani inženir agronomije in hortikulture
Delovno mesto:
Samostojni strokovni sodelovec
Telefon:
03 71 21 629
Preberi več

Darja Zupanc

Naziv:
Delovno mesto:
Vrtnar IV
Telefon:
03 71 21 625
Preberi več

Silvo Žveplan

Naziv:
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Delovno mesto:
Višji strokovno raziskovalni asistent
Telefon:
03 71 21 628 GSM: 041 361 678
Preberi več

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki