Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Services we offer

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravljamo storitve in strokovno delo za neposredne proizvajalce s področja kmetijstva. Žlahtnimo nove sorte hmelja skladno z zahtevami trga in spreminjajoče klime. Vzgajamo visoko kakovostne, brezvirusne in brezviroidne sadike kmetijskih rastlin. Naše delo poteka skladno z zahtevami ISO standardov  9000-17025 in skladno z GAP in GEP. Izvajamo poskuse učinkovitosti fitofarmacevtskih izdelkov za različne kmetijske kulture, kemijske analize hmelja, piva, zdravilnih rastlin in živil.  IHPS uradno certificira pridelek in sadilni material hmelja ter opravlja ocene na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev. Za proizvodnjo in poskuse imamo 30 ha lastnega posestva in vso ustrezno instrumentalno opremo. Izvajamo različna izobraževanja, delavnice in usposabljanja. Nudimo vodene oglede po Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin in oglede mikropivovarne.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map