Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

News, events and information

Ilustrativna slika, ki jo uporabljamo za označevanje prispevkov na temo hmeljarstva

Hmeljarske informacije

09.08.2022

Vremenske razmere ter rast in razvoj hmelja (M. Rak Cizej, F. Poličnik) V zadnjem tednu, ko so maksimalne temperature zraka ponovno dosegle, mestoma celo presegle 35 °C, smo pričakovali napovedane plohe, ki bi s sabo prinesel prepotreben dež. Na žalost so bile te plohe zelo...

Read more
Ilustrativna slika, ki jo uporabljamo za označevanje prispevkov na temo hmeljarstva

Hmeljarske informacije

05.08.2022

UKREPI ZA DOSEGANJE VISOKE KVALITETE HMELJA PRI KONČNEM UPORABNIKU 1             Kaj je definicija kakovostnega hmelja? (I. Košir, B. Cizej) Pivovarji, kot večinski porabniki hmelja, razumejo pod pojmom kvaliteten hmelj, surovino, ki jim omogoča...

Read more
Ni slike

Obvestilo poljedelcem

04.08.2022

ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Razvijati se začnejo v začetku poletja. Med poletne in strniščne plevele prištevamo: zeleni in varljivi muhvič, krvavo rdečo srakonjo,...

Read more

Prognostično obvestilo o namakanju hmelja

03.08.2022

Namakanje hmelja Zadnje padavine (ponedeljek in torek, 1. in 2. 8.) niso bile tako obilne kot je bilo pričakovano. Stanje količine vode v tleh je zaradi lokalne razporejenosti padavin in glede na predhodno namakanje različno. Pri namakanju naj vam bo v pomoč informacija,...

Read more
More news and information
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2022

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map