Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

News, events and information

Ilustrativna slika, ki jo uporabljamo za označevanje prispevkov na temo hmeljarstva

Hmeljarske informacije

20.08.2021

VARSTVO HMELJA (G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek) 1             Hmeljeva peronospora Iz grafov ulova spor (Slika 1) je razvidno, da so le te na vseh lokacijah prisotne na lokacijah Žalec in Tabor je kritična meja presežena. Svetujemo vam, da opravite...

Read more

Prognostično obvestilo o namakanju hmelja

19.08.2021

Namakanje hmelja Zadnje padavine (iz ponedeljka na torek, 16. in 17. 8.) niso bile tako obilne kot je bilo pričakovano. V Žalcu in Ojstriški vasi je padlo le okoli 6 mm, v Latkovi vasi okoli 10 mm in v Braslovčah okoli 20 mm. Padavine so namočile...

Read more
Ni slike

Obvestilo poljedelcem

17.08.2021

ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovitost herbicidov je pomembno, da izvedemo setev in tudi aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla! Svetujemo, da se že pred...

Read more

Obvestila sadjarjem

17.08.2021

Orehova muha Na večina opazovanih lokacijah beležimo številčne ulove orehove muhe. Število ulovov se v zadnjem tednu zelo povečalo, še zlasti na lokacijah neškropljenih nasadov orehov. Glede na navedeno lahko sklepamo  na veliko prisotnost oz. populacijo odraslih osebkov orehove...

Read more
More news and information
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2021

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map