Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

News, events and information

Ni slike

Obvestila sadjarjem

16.05.2024

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ Češnjeva muha Dinamiko pojava in velikost populacije češnjeve muhe spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (dve lepljivi plošči na hektar). Prag škodljivosti je presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni...

Read more
Ni slike

Obvestilo vinogradnikom

16.05.2024

Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 18 -19 (8 - 9 razprtih listov) - BBCH 53 (socvetja jasno vidna). ...

Read more
Ni slike

Obvestila sadjarjem

16.05.2024

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK Fenološka faza Na območju Celjske regije je jablana v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 72 (plodiči večji od 20 mm) - 73 (sekundarno odpadanje plodičev). Hruška je povprečno na opazovano lokacijo in sorto...

Read more
Ni slike

Obvestilo poljedelcem

15.05.2024

VARSTVO ŽIT PRED ŠKODLJIVCI Žitni strgači (Oulema spp.) V posevkih žit smo v prvih dneh marca opazili odrasle hrošče žitnih strgačev (Oulema spp.). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v posevkih pšenic in ječmenov od...

Read more
More news and information
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,

all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map