Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Diagnostic Laboratory Services

Dejavnosti:

 • Identifikacija gliv, virusov, viroidov, fitoplazem, žuželk in plevelov.
 • Testiranje odpornosti rastlin na različne škodljive organizme.
 • Testiranje matičnih rastlin hmelja in hmeljišč v okviru certifikacije sadilnega materiala
 • Testiranje rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, vode in substratov.
 • Testiranje mikrobiološke aktivnosti tal.
 • Testiranje odpornosti ŠO na fitofarmacevtska sredstva.
 • Epidemiološke študije in podpora prognozi škodljivih organizmov.
 • Raziskave interakcij med rastlinami in patogeni.
 • Razvoj in vpeljevanje novih diagnostičnih tehnik.
 • Vodenje referenčnih zbirk škodljivih organizmov.
 • Sodelovanje v med-laboratorijskih preizkusih.

Tehnike in oprema:

 • Morfološka identifikacija (mikroskopska analiza, selektivna gojišča).
 • Patogeni testi (Raziskovalna postaja, rastne komore).
 • Biokemične metode (ELISA).
 • Molekulske analize (PCR, RT-PCR, PCR v realnem času, DNA sekvenciranje).

Standardi in pooblastila:

 • Laboratorij izvaja diagnostične preiskave na temelju ISO 17025 z javnim pooblastilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3430-526/2008/5 z dne 4.6.2009, spremenjena z št. U-3430-41/2014-4 z dne 11.07.2014).

 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map