Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Izvajanje uradnih bioloških poskusov FFS

Obveščamo vas, da je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v skladu s Pravilnikom o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju dobre poskusne prakse (Ur. l. RS, št. 63/06) pridobil potrdilo o izvajanju dobre poskusne prakse varstva rastlin (angl. Good Experimental Practice – GEP).

Biološka preizkušanja fitofarmacevtskih sredstev (FFS) so zasnovana in izvedena v skladu z EPPO smernicami. Končno poročilo preizkušanja FFS je pripravljeno s pomočjo računalniškega programa ARM, kar omogoča, da je poročilo lahko vključeno v Biološki dosje preizkušanega FFS.

Trenutno imamo certifikat za potrebe registracije in ocene fitotoksičnosti sredstev za naslednje teste podatkov o učinkovitosti: predhodni testi, testiranje učinkovitosti, opazovanja/ocenjevanja fitotoksičnosti na ciljnih rastlinah kot tudi na pridelkih, ocenjevanje vplivov na količino in kakovost pridelka in vplive sredstev na naslednje kulture. Vse te navedene teste izvajamo na polju (po dogovoru tudi v zaprtih prostorih) in sicer za preizkušanje fungicidov (tudi tretiranje semen), insekticidov, akaricidov, herbicidov, rastnih regulatorjev in sicer na različnih posevkih: žitih, koruzi, krompirju, hmelju,ARM Software zelenjavi, v sadjarstvu in vinogradništvu ter na nekmetijskih površinah (npr. uporaba herbicidov na železnici). Koordinatorka bioloških preizkušanj FFS: dr. Magda Rak Cizej, univ. dipl. inž. agr.

Odločba o imenovanju IHPS (2018): pdf-skenirano [ 771 kB]

Odločba o imenovanju IHPS (2013): pdf [391 kB].

Biološka preizkušanja in rezultate vodimo v programskem paketu ARM.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani